Search
Close this search box.

Kandidata za župana Mežice o aktualni problematiki, investicijah, načrtih, volilni kampanji in vodenju občine

Na spletnem portalu Koroških Novic tudi zadnje dni pred lokalnimi volitvami aktivno spremljamo dogajanje v vseh občinah. Širši javnosti smo že predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi nekaterih kandidatov za župane na Koroškem. Danes pa je na vrsti Mežica, kjer se za županski stolček potegujejo štirje kandidati.

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Še pred tem pa smo v uredništvu Koroških Novic v sodelovanju z bralci vsem kandidatom za župane na Koroškem poslali ista vprašanja, na katera smo prosili, da odgovorijo kratko in jedrnato, v nekaj stavkih.

Odgovore kandidatov na Prevaljah si lahko preberete TUKAJ, za Mislinjo TUKAJ, za Ravne na Koroškem TUKAJ, za Muti TUKAJza Črno na Koroškem TUKAJ, za Slovenj Gradec TUKAJ. Zdaj pa vam podajamo odgovore dveh mežiških kandidatov, ki sta odgovorila na naša vprašanja. V Mežici se sicer za županski stolček potegujejo Franjo Hercog, Dušan Krebel, Mark Maze, Irena Pirtovšek Mazej, odgovore pa smo prejeli le od Dušana Krebla in Irene Pirtovšek Mazej.

Odgovore kandidatov, ki sta odgovorila navprašanja, smo zapisali po abecednem vrstnem redu glede na priimek. Odgovorov ostalih dveh kandidatov nismo prejeli.

Zakaj ste se odločili, da boste kandidirali na letošnjih lokalnih volitvah?

Krebel:V preteklih mandatih smo skupaj zastavili dobro razvojno vizijo naše občine in udejanjili prenekatere projekte. Odločil sem se, da ponovno kandidiram za župana Občine Mežica, saj je to moj kraj, ki ga imam rad. S krajem in ljudmi živim in iskreno verjamem, da se bo Mežica tudi v bodoče razvijala kot zelo uspešna občina. V preteklih letih je bilo postorjenega veliko, pred nami pa so že na novo zastavljeni projekti. Imam vizijo, znanje, izkušnje in dovolj energije, da še naprej skupaj peljemo uspešen razvoj občine v dobro vseh nas.”

Pirtovšek Mazej: “Ugotavljam, da na določenih zelo pomembnih točkah, ki usmerjajo naše življenje V ZADNJIH LETIH ni bilo narejeno absolutno nič ali pa se je aktivnost zamrla že v samem začetku. Tako se o določenih projektih, ki so po mojem bistvena na življenje Občine Mežica, pogovarjamo od osamosvojitve Slovenije. Želim, vključiti vse, tako mlade, srednjo generacijo in starejše, da bomo aktivno soodločali o prihodnosti vseh nas.”

Naštejte tri vaše lastnosti, zaradi katerih smatrate, da ste boljši od ostalih kandidatov?

Krebel: “Na volitve se podajam s sloganom – AKTIVNO NAPREJ ZA MEŽICO, kot neodvisni kandidat s podporo skupine volivcev. Še naprej se bom dosledno zavzemal za tiste osnovne človeške vrednote, ki so skupne vsem dobro mislečim ljudem, to pa so: poštenje, delavnost ter spoštovanje slehernega posameznika.”

Pirtovšek Mazej: “Ne bom navajala, zakaj sem boljša od ostalih. Verjetno vsi kandidati mislimo zase, da smo najboljša izbira za občane Mežice. Lahko pa povem, katere lastnosti imam:

 • Sem poštena, (kar je mogoče slaba lastnost za vstop v politiko),
 • Sem odprta oseba, ki je zelo socialno usmerjena, zaznavam stiske drugih in jim želim pomagati,
 • Komunikativna, dostopna vsem
 • Nisem ohola, samovšečna, zlobna,
 • Ne skrivam svojega premoženjskega stanja, niti si ga ne želim večat na račun službenih obveznosti in koriščenja uradnih podatkov.”

Kaj se bo v vaši občini spremenilo na bolje, če zmagate na volitvah?

Krebel: “Verjamem da standard in kvaliteta življenja vsem, mladim, starejšim ter najstarejšim; skratka – vsem generacijam.”

Pirtovšek Mazej:V skladu s svojim predvolilnim programom bi resno pristopila k omenjenim projektov, za katere mislim, da so odločujočega pomena za Mežico:

 • DNEVNA OSKRBA OZIROMA VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV + OSKRBA OBČANOV Z DOMAČO, ODPRTO KUHINJO. NADGRADNJA OMENJENEGA PROJEKTA JE DOM ZA STAREJŠE OBČANE (LAHKO TUDI KOT.NPR. DISLOCIRANA ENOTA DOMA NA FARI, PREVALJE  ALI  KOROŠKEGA DOMA STAROSTNIKOV V ČRNEČAH.
 • REALIZACIJA ŽE SPREJETE STRATEGIJE MLADIH IN NJENA NADGRANJA:
 • kot prvo pa mladim zagotoviti ustrezen prostor, kjer bodo lahko potekala tako strokovna kot tudi društvena druženja,
 • aktivno vključevanje mladih v občinsko politiko, jih slišati, razumeti in jim dati možnost soodločanja,
 • občina bo mladim zagotavljala opravljanje kvalitetne delovne prakse, pripravništva, seminarskih in diplomskih nalog ter sofinanciranja javnih del za mlade v občinski upravi in javnih zavodih, katerih ustanoviteljica  je občina Mežica. Na ta način bodo mladi pridobili dodatne kompetence na svojem poklicnem področju ter s tem povečali svojo zaposljivost, …
 • ODRŽATI TURISTA VSAJ EN DAN V MEŽICI. KAKO?  Tako, da bomo prepletli naše turistične izhodiščne točke:

a. To je  kolesarjenje,

b. Kmečki turizem

c. Nudenje obstoječih spalnih/namestitvenih kapacitet in ustvarjanje novih

d. To je Kralj Matjaž in Palčki

e. in Čebelarstvo

f. Promovirat in aktivno vključevat počitnikovanja v Domu na Peci (1731 m) in koči v Grohovtu pod Raduhi (vključeno strokovno vodenje, pohodništvo, planinske aktivnosti, …)

Obvezno odpreti turistično pisarno, biro v centru Mežice.

Začeti aktivnosti s Turističnimi agencijami, osnovnimi šolami, srednjimi šolami, … ter jim predstaviti našo dodatno ponudbo v okviru Podzemlja Pece. Rdeča nit obdržati turista vsaj en dan v Mežici in ne le 2 – 3 ure, kolikor traja obisk Podzemlja Pece.”

Katera je največja pomanjkljivost v vaši občini, kaj je tisto, kar si zasluži črno piko in kaj oceno odlično?

Krebel:Šepamo pri programih za mlade (v tem letu smo sprejeli strategijo), odlično pa je v zadnjih štirih letih zaživel Medgeneracijski Center Mežica.”

Pirtovšek Mazej:Črno piko dajem:

 • Za samovoljno in samovšečno dodeljevanja javnih del za nezaposlene v Občini Mežica,
 • Za popolno zgrešen projekt Tržnice v centru Mežice,
 • Absolutno neposrečeno postajališče potnikov za avtobusni promet (neprimerna klop, ni nadstreška, …),
 • Po mnenju mnogih in tudi mene zgrešena urbanistična namestitev prenove starega pokopališča v občini Mežica,
 • Za absolutno otopelost do občanov v času Corone s strani Občine (lahko bi pokazali pozornost do najbolj izpostavljenim zaposlenih v tem času – prodajalkam, zaposlenim na pošti, v zdravstvu, v lekarni,…)
 • ne posluhu za želje, problematiko mladih,
 • ne posluhu za potrebe starejših prebivalcev, invalidov, oseb s posebnimi potrebami, …
 • neaktivni politiki sodelovanja s poslovnimi subjekti v Občini Mežica,
 • standardnega pomanjkanja družinskega zdravnika ali zdravnikov, ki sta postali izredno pereči ob odhodu gospe dr. Špele Resnik. Problem bo potrebno reševati na relaciji Občina Mežica – Zdravstveni dom Ravne na Koroškem.
 • Za odhod Kmetijske zadruge – prodajalne iz Občine Mežica,
 • Neaktivni politiki spodbujanja odprtja drugih trgovinskih ponudnikov, ki bi prinesli večjo izbiro v trgovinski asortiman. Neaktivni politiki sodelovanja s predstavniki Mercator in Tuš,  z namenom da popestrijo in dopolnijo trgovinski asortiman,
 • Neaktivni politiki za spodbujanje socialnega podjetništva, …
 • Neizvedena dostopnost vsakega gospodinjstva v občini Mežica do interneta (optični kabel),
 • Neaktivna turistična ponudba oziroma nesposobnost povezovanja posameznih turističnih ponudnikov oz. zanimivosti v Občini Mežici.

Ocena odlično:

 • Za organiziran prevoz ME-pelješ,
 • Za prejeti certifikat Mladim prijazna občina, vendar se premalo dela na njem,
 • Za prepoznavnost Čebelarstva v Občini Mežica,
 • Aktivno sodelovanje z občinami preko meje v projektu Karavanke Geopark, …”

Naštejte tri investicije, ki jih imate namen izvesti najprej, če zmagate na lokalnih volitvah?

Krebel: “Izgradnja vrtca, izgradnja turistične infrastrukture, izgradnja bivalne enote za starejše.”

Pirtovšek Mazej: “Sem jih naštela pri vprašanju, kaj se bo v občini spremenilo na bolje, če zmagam na volitvah.”

Menite, da je razvitost občinskega središča enaka razvitosti podeželskim krajevnim skupnostim v vaši občini?

Krebel: “Centri in podeželje imajo svojo specifiko, zato je težko primerjati urbani del s podeželjem, trudimo pa se, da so te razlike vedno manjše.”

Pirtovšek Mazej: “Ne.”

Katera vlaganja načrtujete v podeželske krajevne skupnosti na vašem območju, kje vidite največji minus in kje največji plus na tem področju?

Krebel:Sem za uravnotežen razvoj tako urbanega dela kot podeželja. Izven kraja Mežica bomo nadaljevali z obnovo cestne infrastrukture, odpravo sivih lis na področju internetnega omrežja ter posodobitve (večja moč) elektro omrežja.”

Pirtovšek Mazej: “Največji plus: turistična ponudba  hrane, pijače domačih lokalnih pridelovalcev, upoštevanje bio pridelave, možnosti aktivnega, vendar individualnega animiranja turista na posamezni turistični kmetiji. Največji minus: neaktivna turistična ponudba,  neaktivna tržnica domačih pridelovalcev vrtnih pridelkov, hrane, pijače, meda, …, ki bi nam omogočala tedensko druženje ob prodaji omenjenih produktov. Nepovezanost le-teh ponudnikov. Nedostopnost do internetne povezave. Za vlaganja v podeželske krajevne skupnosti bom dala prednost začrtanim obnovi infrastrukture, sodelovanju s Telekomom, kot izvajalcem realizacije optičnega kabla in prisluhnila željam, potrebam prebivalcev. Omogočati njihovo turistično prepoznavnost.”

Kako komentirate razvoj cestne infrastrukture v vašem kraju?

Krebel: “Se zelo trudimo in jo nenehno posodabljajmo. Smo pred veliko in celostno obnovo regionalne ceste skozi Mežico z kompletno urbano infrastrukturo.”

Pirtovšek Mazej: “NI NAJBOLJŠI IN TUDI NE NAJSLABŠI. Potrebno bi bilo bolj aktivno sodelovati z državo, se z njo dogovarjati. Skrbeti in opominjati Dars na čiščenje grmičevja in vej ob cesti.”

Kako bi v vaši občini in tudi regiji vzpodbudili odpiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in na kakšen način bi zadržali mlade v občini oz. regiji, da ne bi iskali zaposlitve izven meja?

Krebel:Podjetniški inkubator za mlade, s finančnimi spodbudami za start-up podjetja.”

Pirtovšek Mazej:Z realizacijo omenjenih projektov, pride tudi do novega zaposlovanja. Spodbujati področja socialnega podjetništva. Mlade zadržati na ta način, da jim ponudiš stanovanja, dostopnost do delovnega mesta, zagotavljanjem kvalitetnega varstva otrok, zdravstvenega varstva. Organizacijo dnevov druženja npr.: božični čas, čas velike noči, spomladanski dan, …. Delati na področju medgeneracijskega druženja, v katerem bi se vsakdo našel npr. letni kino, poletni večer, športne aktivnosti, jih vključevati v življenje občine, … Mladim družinam ponuditi komunalno urejene parcele po prijazni ceni.”

Kako ocenjujete razvoj turizma v vaši občini?

Krebel: “Turizem je v naši občini velika in še ne izkoriščena priložnost. Izdelano imamo strategijo razvoja in trženja turizma in v naslednjih nam bo to prioriteta pri vlaganjih.”

Pirtovšek Mazej: “Razvoja turizma praktično ni, ni perspektive oziroma že sprejete smernice ležijo v predalih. Koraki so narejeni na področju gorskega kolesarjenja, imamo nekaj prenočitvenih kapacitet. Morali bi naše turistične izhodiščne točke preplesti v verigo, ki sem jo opisala uvodoma, pri tretjem vprašanju.”

Kako bi rešili stanovanjsko problematiko na Koroškem in v vašem kraju?

Krebel:Izgradnja neprofitnih stanovanj s pomočjo Stanovanjskega sklada RS.”

Pirtovšek Mazej:Na tem področju bi morala država narediti prvi korak. Vsekakor bo:
• nujen davek na nepremičnine, ki bo bistveno spremenil razmere na trgu.
• drugo pa, da se zniža davek na najemnine in da bo večji red, kar pomeni, da bodo vsi prijavili najemne pogodbe in plačali davke. To področje.

To pa se mora urejati pod okriljem stanovanjskega sklada. V svojem kraju pa bi kot prvo naredila korak k Stanovanjskemu podjetju RM d. o. o., ki ima dolgoletne izkušnje na področju upravljanja stanovanjskih enot ter oddajanj stanovanj v najem na Koroškem. Na osnovi Zakona o prostorskem načrtovanju preučiti možnosti vključitve urbanističnega načrta za nove pozidave v sami Občini. Mladim družinam ponuditi komunalno urejene parcele po prijazni ceni. Preučiti možnost koriščenja stanovanjskih kapacitet v obstoječih hišah v Občini Mežica, ki niso polno zasedena. Projekt VAROVANA HIŠA, ki bi dodatno sprostil stanovanjske kapacitet. Projekt VAROVANA HIŠA (na osnovi družbenih anket preuči možnost organizacije Varovane hiše, v kateri bi skupaj stanovali starejši stanovalci, nudenje oskrbe le –tem, druženja, zmanjšanja stroškov bivanja v primerjavi z vzdrževanjem hiše, individualnega stanovanja itd. S tem pa se sproščajo stanovanjske kapacitete.

Imate v programu širiti kapacitete vrtca ,ali to v vaši občini ni potrebno?

Krebel: “Imamo namero izgradnje novega vrtca, povečanje oddelkov iz 7 na 10.”

Pirtovšek Mazej:Otroški vrtec bo potrebno širiti, če v občini obstane vsaj takšen obseg zaposlovanja kot je sedaj. V primeru, pa da bodo gospodarski, poslovni subjekti selili svoje kapacitete in znanje na druga območja in to celo izven Koroške (predvsem zaradi energetske krize), se širitev ne bo potrebovala. Za trenutne potrebe pa je potrebno organizirati dislocirano enoto za varstvo najmlajših, ki pa ne sme svojih kvalitetnih komponent izgubiti. V razgovore bo potrebno vključiti vse akterje (država, lokalna skupnost, javni zavod, zasebni zavod, Hiša otrok Mali koraki-zasebni Montessori vrtec, Mežica …”

Kaj boste naredili, da boste kot županja/župan pomagali zagotoviti enakopravnost vseh občanov, ne glede na njihov materialni in družbeni položaj

Krebel: “Z načelom; Enak pristop, enak meter ter enake možnosti za vse.”

Pirtovšek Mazej: “Zelo enostavno, ostala bom Irena, takšna kot sem bila pred volitvami in takšna kot sem celo življenje.”

Menite, da je v vaši občini primerno poskrbljeno za vse generacije?

Krebel: “Manke, ki jih prepoznavamo na področju mladih ter najstarejše  populacije, bom z aktivnimi ukrepi izboljšali.”

Pirtovšek Mazej: Ne

Vse več starostnikov si ne more privoščiti plačila doma za ostarele. V čem vidite rešitev?

Krebel:Tudi v dolgotrajni oskrbi starejših na domu, v dodatni pomoči starejših na domu in prostovoljstvu – medgeneracijski pomoči mladih za starejše in starejših za starejše.”

Pirtovšek Mazej:Država mora obvezno dvigniti Dodatek za postrežnino (le ta se v zadnjih 15 letih ni bistveno povečal, govorim iz lastnih izkušenj) iz sedaj skromnih cca 150,00 € za 1 kategorijo, in ustrezno povišati ostali dve kategoriji. S tem bi se materialni položaj bistveno izboljšal, verjetno pa tudi kvaliteta bivanja. Zagotovljena pa bi bila tudi boljša dnevna oskrba starejših doma.”

Kako ocenjujete delovanje zdravstvenega sistema v vaši občini, bi kaj spremenili?

Krebel:Skupaj z Zdravstvenim domom Ravne bomo izboljšali izvajanje zdravstvene oskrbe v Zdravstveni postaji v Mežici, tako da bomo izboljšali dostopnost in zagotovili stalnost zdravnikov v ambulantah.”

Pirtovšek Mazej: “Problem v Občini Mežica je v nestalnem zagotavljanju istega družinskega zdravnika. Imamo dve ambulanti, nimamo pa stalnih družinskih zdravnikov. Stalnost družinskega zdravnika je predpogoj, da se lahko organizira kvalitetno nudenje zdravstvenih storitev, vsaj osebno poznavanje bolnika in potek bolezni, pripomoreta ki višjim standardom. Ta problem je postal izredno pereč z odhodom gospe dr. Špele Resnik. Imamo pa srečo, da nas iz zagate rešuje dr. Večko, ki bolnike pozna, saj je služboval pri nas vrsto let pred upokojitvijo. Vendar ima žal odprto ordinacijo le 4 ure. Delo medicinskih sester v ambulanti in patronažnih sester zasluži le pohvale za njihovo požrtvovalnost. Mislim, da je bila slaba komunikacija na relaciji Občina Mežica – Zdravstveni dom Ravne na Koroškem pri reševanju omenjenega problem. Rdeči signal je začel goreti že z odhodom omenjene zdravnice. Neaktivni pristop pri reševanju tega problema, pa je prinesel omenjene posledice. Direktor Zdravstvenega doma je zadolžen za reševanje kadrovske zasedbe v svojem Zavodu, on mora iskati rešitve. Občina pa lahko pri tem pomaga in sodeluje. Če pa ni druge, pa v avto in iskat zdravnike na drugih lokacijah, izven republiške meje. Občina lahko ponudi neko infrastrukturo (stanovanje, dostopnost do delovnega mesta, sodelovanje pri vključitvi v okolje, …)”

Kaj bi lahko vi kot župan/županja prispevali k reševanju problematike pomanjkanja kadrov v ZD v regiji, predvsem kliničnih psihologov, pedopsihiatrov za mladostnike, logopedov? Kako bi rešili pomanjkanja kadra v bolnici in domovih za ostarele?

Krebel: “Z aktivno štipendijsko politiko, dodatnimi stimulacijami, plačnimi bonusi za najbolj deficitarne poklice, ki se izvajajo na podeželju.”

Pirtovšek Mazej:Delni odgovor je že pod toč. 16. Pomanjkanje kadra v bolnici in domovih za ostarele pa bi reševala z novim plačnim sistemom. Stimulativnim sistemom nadgrajevanja, povečala dodate k za izmensko, nočno delo. Vedno pravim, sistem lahko spreminja tisti, ki delo pozna od spodaj navzgor. Le on pozna slabosti in prednosti. Je pa nekaj res, kar sem pred kar nekaj let nazaj povedala svojim učencem, ko so diskutirali o delu naše čistilke na šoli. Moj komentar je bil: »Če čistilke ne bi bilo en dan, bi to vsi opazili, če pa ravnatelja ne bi bilo, verjetno nobeden ne bi opazil« Glavnina dela, pa recimo »najbolj umazanega« opravijo zaposleni , ki so na dnu plačilne lestvice, ti delajo za minimalca. Vrednotenje njihovega dela pa se mora spremeniti. Vendar je to v pristojnosti države.”

Bi bili pripravljeni zaposliti v občinski upravi tudi invalide oz. ljudi z posebnimi potrebami, imate to v načrtu?

Krebel: “Da, to že izvajamo.”

Pirtovšek Mazej:Seveda. Njihovo vključevanje mi ne predstavlja ovir. Trenutno je v skupini opravil izpit za čebelarsko – turističnega vodnika Občine Mežica tudi invalid/paraplegik. Za nadaljnji bolj direkten odgovor, pa me boste morali spomniti, ko bolj podrobno spoznam možnosti vključevanja ljudi s posebnimi potrebami.”

Ste zadovoljni z urejenostjo javnega potniškega prometa v vašem kraju in regiji?

Krebel:V tem letu smo začeli s projektom Me peleš, ki ni samo brezplačen prevoz, temveč tudi druženje, s katerim spodbujamo prostovoljstvo ter povezovanje med mladimi in starostniki.”

Pirtovšek Mazej:Mislim, da je urejenost javnega potniškega prometa ustrezna, glede na potrebe. Zelo pozitivno, je da lahko pridobijo kartico brezplačnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi v Republiki Sloveniji: upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let. K večji mobilnosti v naši občini pa tudi prispeva s projektom e-avtomobila Me-peleš. Občina Mežica bo skupaj s prostovoljci omogočala brezplačne prevoze za občane, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v občini Mežica, so dopolnili 65 let ali več let in so pomoči potrebna oseba, ki si sama ali s pomočjo svojcev in drugih bližnjih oseb (prijateljev, sosedov…) ne more zagotoviti prevoza za potrebe opravljanja zdravstvenih storitev tudi če je mlajša od 65 let.”

Menite, da je v vaši občini dovolj oskrbljeno za zapuščene živali, bi podprli gradnjo zavetišča?

Krebel:To področje imamo sistemsko urejeno, podpiram izgradnjo regijskega zavetišča za zapuščene živali.”

Pirtovšek Mazej:Kot ljubiteljica za živali, bi vsekakor podprla gradnjo zavetišča. Vendar ne le za muce in kužke, temveč tudi ostale živali (npr. krave, konji, koze, goske, …). Lokacija zavetišča bi bila izven centra, na mirni lokaciji. Pri tem pa bi se lahko v delo vključili tudi ljudje s posebnimi potrebami, nezaposleni, ljubitelji živali. Strokovno delo pa bi opravljali ljudje z ustrezno kvalifikacijo. Mogoče bi bila nadgradnja tega, klinika. Za zapuščene živali ni dovolj poskrbljeno.”

Katera politična stranka vam je glede na vaš način življenja, razmišljanja … najbližje?

Krebel:Vse stranke, ki zagovarjajo in udejanjajo vrednote parlamentarne demokracije.”

Pirtovšek Mazej: “SD.”

Po čem bi želeli, da bi si vas občanke in občani zapomnili, ne glede na izid volitev?

Krebel: Po poštenju, delavnosti, enaki obravnavi vseh ter spoštovanju slehernega posameznika.”

Pirtovšek Mazej:Da bi ljudje rekli: Irena pa je imela vizijo, ni ji vseeno za nas, je naša.”

Koliko vas bo stala volilna kampanja?

Krebel:: “cca 1.500 EUR.”

Pirtovšek Mazej: “Temu se reče poslovna skrivnost.”

Če na volitvah ne zmagate, kako boste (če boste) sodelovali z izvoljenim kandidatom/kandidatko?

Krebel: “Če bom naprošen, bom v okviru svojega znanja, izkušenj in poznanstev rade volje pomagal.”

Pirtovšek Mazej: “Če bo rabil moj nasvet, mnenje, vsekakor.”

Pri tem naj še omenimo, da bo drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, v nedeljo, 4. decembra 2022. Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Volivci pa imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Na spletnem portalu Koroških Novic tudi zadnje dni pred lokalnimi volitvami aktivno spremljamo dogajanje v vseh občinah. Širši javnosti smo že predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi nekaterih kandidatov za župane na Koroškem. Danes pa je na vrsti Mežica, kjer se za županski stolček potegujejo štirje kandidati.