mežica

Otvoritev fotovoltaične sončne elektrarne hčerinskega podjetja TAB MAK, Probištip, Severna Makedonija

V času splošne energetske krize in zelo nepredvidljive situacije glede oskrbe z energijo v preteklem letu, ko so se riziki dobav za proizvodnjo akumulatorskih baterij po še sprejemljivih cenah električne energije izjemno povečali, je vodstvo Skupine TAB v Sloveniji sprejelo odločitev, da se investira na področje delne samooskrbe z električno energijo v TAB MAK v Probištipu v Severni Makedoniji in tako zmanjša visoke rizike dobav električne energije ta to podjetje. Hkrati pa ta investicija pomeni, da se delež električne energije iz obnovljivih virov v Skupini TAB povečuje na skupaj 25%. Skupina TAB spodbuja uporabo obnovljivih virov energije.

Preberi »