Search
Close this search box.

Kandidat za župana Raven o aktualni problematiki, investicijah, načrtih, volilni kampanji in vodenju občine

Na spletnem portalu Koroških Novic bomo tudi v teh dneh aktivno spremljali dogajanje glede lokalnih volitev in širši javnosti predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi kandidatov za župane na Koroškem. Začeli smo na Prevaljah, nadaljevali v Mislinji, danes pa smo se ustavili na Ravnah na Koroškem, kjer imajo samo enega kandidata, in sicer aktualnega župana dr. Tomaža Rožena.

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Še pred tem pa smo v uredništvu Koroških Novic v sodelovanju z bralci vsem kandidatom za župane na Koroškem poslali ista vprašanja, na katera smo prosili, da odgovorijo kratko in jedrnato, v nekaj stavkih.

Odgovore kandidatov na Prevaljah si lahko preberete TUKAJ, za Mislinjo TUKAJ. V tem prispevku pa smo strnili odgovore ravenskega kandidata za župana na lokalnih volitvah dr. Tomaža Rožena.

Uvodoma smo vsem kandidatom zastavili vprašanje, zakaj so se odločili za kandidaturo in koliko denarja bodo porabili za volilno kampanjo. »Ker želim nadaljevati začeto delo in še naprej razvijati občino na vseh področjih. Želim, da občina ostane prijazna do svojih ljudi,« je odgovoril Rožen, ki bo za volilno kampanjo porabil znesek v višini zakonskega minimuma.

Pri kandidatih smo preverili, kaj se bo v njihovi občini spremenilo na bolje, če zmagajo na volitvah. “Še naprej se bo delalo razvojno naravnano z občani in njihovimi potrebami v fokusu delovanja občine,” pravi Rožen, ki kot svoje prednostne lastnosti vidi odprtost, vključevanje in iskanje skupnih rešitev – kompromisov.

Zanimalo nas je, katera je največja pomanjkljivost v njihovi občini, kaj je tisto, kar si zasluži črno piko in kaj oceno odlično. »Pomanjkljivost je pomanjkanje stavbnih parcel za gradnjo. Črno piko pa izjemna pozidanost obstoječih stavbnih parcel in posledično vedno manj zelenic v mestu,« meni Rožen, ki je med prednostne investicije, ki jih nameravajo izvesti na Ravnah uvrstil izgradnjo športno-prireditvene dvorane, Vrtca Kotlje in cest na podeželju.

Mesto je bolj razvito, zato moramo dati večji poudarek podeželju,” ocenjuje Rožen, ki je na vprašanje, katera vlaganja načrtujete v podeželske krajevne skupnosti na vašem območju, kje vidite največji minus in kje največji plus na tem področju, odvrnil: “Cesto omrežje in širokopasovni internet na podeželju. To manjka.”

»Razvoj je zadovoljiv (2 km cest na leto), toda ljudje imajo višja pričakovanja in potrebe,« je na vprašanje, kako komentira razvoj cestne infrastrukture na Ravnah odgovoril Rožen, ki je med drugim tudi dejal, da ni zadovoljen z ureditvijo javnega potniškega prometa v občini in regiji. Meni, da ga je premalo.

Preverili smo, kako bi kandidati za župane v njihovi občini in tudi regiji vzpodbudili odpiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in na kakšen način bi zadržali mlade v občini oz. regiji, da ne bi iskali zaposlitve izven meja. »Ustvariti moramo pogoje za razvoj gospodarstva in zanimivo okolje, da bodo tu lahko uresničene podjetniške ideje,« meni Rožen, ki bi stanovanjsko problematiko na Ravnah rešil z novimi stavbnimi parcelami in gradnjo stanovanj.

Župan je ocenil tudi razvoj turizma v njihovi občini. »Turizem se prebuja. Rimski Vrelec, Ivarčko jezero, Strojna … Razvoj ima še zelo veliko potenciala pri nas. Izhajajoč iz Športnega parka Ravne ter naše tehniške dediščine nas čaka še veliko dela,« pravi Rožen.

»Imamo zelo obširen in razvejan lokalni socialni program,« je na vprašanje, kaj boste naredili, da boste kot župan pomagali zagotoviti enakopravnost vseh občanov, ne glede na njihov materialni in družbeni položaj, odgovoril Rožen, ki meni, da je na Ravnah primerno poskrbljeno za vse generacije in si želi, da bi si ga občanke in občani zapomnili po razvoju in pridobitvah v občini.

Vse več starostnikov si ne more privoščiti plačila doma za ostarele. Kandidate smo vprašali, v čem vidijo rešitev. »V trajnostni oskrbi kot sistemski rešitvi,« je odgovoril Rožen.

Kandidatom smo dali tudi možnost, da ocenijo delovanje zdravstvenega sistema v njihovi občini in preverili, če bi na tem področju kaj spremenili. »Pomanjkanje zdravnikov, prostorski pogoji pa so ustrezni. Obenem manjka parkirišč, zaradi regijskih programov, ki ji naš ZD izvaja za celotno Koroško,« je dejal Rožen, ki je na vprašanje, kaj bi lahko kot župan prispevali k reševanju problematike pomanjkanja kadrov v ZD v regiji, predvsem kliničnih psihologov, pedopsihiatrov za mladostnike, logopedov … in kako bi rešil pomanjkanja kadra v bolnišnici in domovih za ostarele, odvrnil: »Tu imamo zelo omejene možnosti ukrepanja. Zdravstvo ima bistveno večji presežek prihodkov nad odhodki kot občine in pričakujemo lahko skupno rešitev.«

Na vprašanje, ali menite, da je v vaši občini dovolj poskrbljeno za zapuščene živali, bi podprli gradnjo zavetišča, je Rožen odgovoril: »Bi, toda mora biti regijski projekt.«

Preverili smo, če bi kot župan bili pripravljen zaposliti v občinski upravi tudi invalide oz. ljudi z posebnimi potrebami. »Da. In jih tudi že imamo zaposlene,« je odvrnil Rožen.  

Za konec nas je še zanimalo, katera politična stranka je županskim kandidatom, glede na način življenja, razmišljanja … najbližje. “Več različnih strank, na različnih področjih,” je sklenil Rožen.

Pri tem naj še omenimo, da bo drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, v nedeljo, 4. decembra 2022. Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Volivci pa imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Dogodki

Na spletnem portalu Koroških Novic bomo tudi v teh dneh aktivno spremljali dogajanje glede lokalnih volitev in širši javnosti predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi kandidatov za župane na Koroškem. Začeli smo na Prevaljah, nadaljevali v Mislinji, danes pa smo se ustavili na Ravnah na Koroškem, kjer imajo samo enega kandidata, in sicer aktualnega župana dr. Tomaža Rožena.