Vročanje odločb o karanteni na določenih mejnih prehodih le med 6. in 22. uro

Vročanje odločb o karanteni 24 ur le na Obrežju, na ostalih mejnih prehodih med 6. in 22. uro.

Spremembe Odloka določajo vročanje odločb o karanteni na določenih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko in na letališču Brnik le med 6. in 22. uro, jasneje določajo dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom in omogočajo dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju, da po novem vstopajo v državo brez testa na COVID-19.

Vročanje odločb o karanteni na določenih mejnih prehodih le med 6. in 22. uro

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Dokazila za vstop brez karantene

S predlagano dopolnitvijo 2. odstavka 9. člena odloka se jasneje določajo dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom, da dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19 (države na rdečem seznamu). Kot dokazila štejejo na primer originalni račun za plačilo nastanitve, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je oseba bivala, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo primerno dokazilo.

Vročanje odločb o karanteni na določenih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko in na letališču Brnik le med 6. in 22. uro

Še naprej bodo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni po tem odloku, lahko vstopale v Slovenijo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah:

  • Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško,
  • Pince na meji z Madžarsko in
  • mejni prehod za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik).

Na novo se določa, da mora Ministrstvo za zdravje na kontrolnih točkah zagotoviti javne uslužbence za izdajo in vročanje odločb med 6. in 22. uro. Izjema je le mejni prehod Obrežje, kjer bodo ti uslužbenci prisotni 24 ur in bodo odločbe o karanteni vročali neprekinjeno.

Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala Ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji.

Dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju po novem vstopajo brez testa na COVID-19

Po novem izjemi v 14. točki 1. odstavka 10. člena odloka (to je oseba, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del) ob vstopu ne bo treba predložiti negativnega testa na COVID-19.

Odlok je bil danes objavljen v uradnem listu in začne veljati v sredo.

V uradnem listu je bila objavljena tudi odredba ministrstva za zdravje, s katero so bila določena ogrožena območja zaradi nalezljive bolezni covid-19. To so posebni socialno varstveni zavodi za odrasle, varstveno delovni centri, ki opravljajo tudi institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih oseb ter pomoč na domu družinam duševno in telesno prizadetih oseb, socialno varstveni zavodi za usposabljanje in zavodi za prestajanje kazni zapora.

Vir: www.gov.si, STA

Dogodki