DZ potrdil sedmi protikoronski zakon. Kaj prinaša? Kdaj so predvidena izplačila?

Sedmi protikoronski zakon, ki ga je DZ potrdil v torek, podobno kot prvi protikoronski zakon iz aprila ob pomoči gospodarstvu vsebuje pomoč za različne družbene skupine. Enkratni solidarnostni dodatek bodo med drugim prejeli upokojenci, študenti in družine.
family

UPOKOJENCI

Upokojenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji in pokojnino do 510 evrov bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 300 evrov, s pokojnino do 612 evrov v višini 230 evrov, s pokojnino do 714 evrov pa v višini 130 evrov.

Izplačilo do 15. januarja 2021.

OTROCI

Eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji, bo prejel solidarnostni dodatek v višini 50 evrov.

Izplačilo za upravičence do otroškega dodatka do 31. januarja 2021, izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka, pa na podlagi vloge na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prav tako do 31. januarja 2021.

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Znesek dodatka za nego otroka na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov.

Izplačilo vsak mesec za čas od 18. oktobra 2020 do konca epidemije.

VELIKE DRUŽINE

Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.

NOVOROJENCI

Eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 evrov.

Izplačilo za otroke, rojene do uveljavitve zakona, do 31. marca 2021, za otroke, rojene po uveljavitvi zakona, pa v treh mesecih po rojstvu.

ŠTUDENTI

Študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/21 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Sloveniji in na dan 19. oktober 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

Izplačilo do 31. januarja 2021.

ZAPOSLENI

Vsak zaposleni, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, bo prejel krizni dodatek v višini 200 evrov oz. v sorazmernem deležu, če ni delal cel mesec. Delodajalcem bo izplačana sredstva povrnila Finančna uprava RS.

Izplačilo ob plači za december 2020.

ZAPOSLENI V JAVNEM ZDRAVSTVU IN INSTITUCIONALNEM VARSTVU

Zaposleni v mreži javne zdravstvene službe ter pri izvajalcih socialnovarstvenih programov so v primeru začasne premestitve kot posledice covida-19 ali neposrednega dela z obolelimi za covidom-19 upravičeni do dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače.

Izplačilo vsak mesec do 31. decembra 2021.

Zaposleni in delavci, zaposleni v okviru programa javnih del, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oz. prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, so do konca epidemije upravičeni do dodatka v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače.

KMETJE

Nosilci oz. člani kmetij s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so dopolnili 65 let in jim obdavčljivi dohodki za leto 2019 niso presegli 591,20 evra na mesec, bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

Izplačilo na podlagi vloge, ki se do 31. januarja 2021 vloži na kmetijsko ministrstvo.

BREZPOSELNI

Brezposelni, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali se jim je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas, bodo prejeli začasno denarno nadomestilo v višini 513,64 evra bruto mesečno.

Izplačilo na podlagi vloge pri Zavodu RS za zaposlovanje vsak mesec največ do konca epidemije.

VERSKI USLUŽBENCI

Verski uslužbenci katere od registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki so na dan 1. oktobra 2020 vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodo prejeli mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov na mesec za oktober, november in december 2020.

Izplačilo na podlagi vloge pri Finančni upravi RS do 10. februarja 2021.

KREDITOJEMALCI

Podaljšuje se možnost odloga plačila obveznosti iz kreditnih pogodb – tako za pravne kot fizične osebe -, in sicer bodo lahko kreditojemalci na banko naslovili vlogo za odlog do 26. februarja 2021, ta pa bo lahko namesto do 31. januarja 2021 odobrila odlog za devet mesecev.

KRITJE FIKSNIH STROŠKOV PODJETIJ IN SAMOZAPOSLENIH

Višina delnega kritja fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uvedel šesti protikoronski zakon, se za upravičence, ki so jim prihodki od prodaje zaradi epidemije upadli za več kot 70 odstotkov, zvišuje na največ 2000 evrov na zaposlenega na mesec. V primeru padca prihodkov za 30 do 70 odstotkov ostaja meja pri 1000 evrih na mesec.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 je v včerajšnjem glasovanju v DZ podprlo 50 poslancev – poleg koalicijskih tudi poslanci DeSUS, SNS in narodnosti. Proti so glasovali poslanci Levice, poslanci SD, LMŠ in SAB pa so se glasovanja vzdržali.

STA objavlja tabelo s podatki o glasovanju o zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19.

Glasovanje po poslancih:

SDS
------------------------------------
BAH ŽIBERT ANJA       Za
BREZNIK FRANC        Za
BRINOVŠEK NADA       Za
DOBLEKAR BORIS       Za
FERJAN JURE         Za
FURMAN KARMEN        Za
GRIMS BRANKO        Za
IRGL EVA          Za
IVANUŠA LIDIJA       Za
JERAJ ALENKA        Za
KALOH DEJAN         Za
KEPA FRANCI         Za
KRIVEC DANIJEL       Za
LENART JOŽEF        Za
LEP ŠIMENKO SUZANA     Za
LISEC TOMAŽ         Odsoten
MERJASEC LEON        Za
MOŠKRIČ JANEZ        Za
PODKRAJŠEK BOJAN      Za
POGAČNIK MARKO       Za
POJBIČ MARIJAN       Za
ROSEC FRANC         Za
ŠKRINJAR MOJCA       Za
TANKO JOŽE         Za
ZAVADLAV UŠAJ ELENA     Za
ŽNIDAR LJUBO        Za

LMŠ
------------------------------------
DIVJAK MIRNIK LIDIJA    Vzdržana
GOLUBOVIĆ BRANE       Vzdržan
HEFERLE TINA        Vzdržana
KORČE JERCA         Vzdržana
KOVAČIČ ALJAŽ        Vzdržan
LENART JOŽE         Vzdržan
MEDVED RUDI         Vzdržan
MÖDERNDORFER JANI (JANKO)  Vzdržan
PAULIČ EDVARD        Vzdržan
PAVŠIČ ROBERT        Vzdržan
PEČEK IGOR         Vzdržan
PREBIL NIK         Vzdržan
ŠAREC MARJAN        Vzdržan
ZABRET ANDREJA       Vzdržana

SD
------------------------------------
BAKOVIĆ PREDRAG       Odsoten
BEVK SAMO          Odsoten
HAN MATJAŽ         Vzdržan
HOT MEIRA          Vzdržana
KNEŽAK SONIBOJ       Odsoten
KOPRIVC MARKO        Vzdržan
MURŠIČ BOJANA        Vzdržana
NEMEC MATJAŽ        Vzdržan
PREDNIK JANI        Odsoten
TRČEK FRANC         Vzdržan
ŽIDAN DEJAN         Odsoten
ŽIDAN GREGOR        Vzdržan

Levica
------------------------------------
CIGLER ŽELJKO        Proti
KORAŽIJA BOŠTJAN      Proti
KORDIŠ MIHA         Proti
MESEC LUKA         Proti
SITER PRIMOŽ        Proti
SUKIČ NATAŠA        Proti
T. VATOVEC MATEJ      Odsoten
TOMIĆ VIOLETA        Proti

SMC
------------------------------------
GREGORČIČ MONIKA      Za
PERIČ GREGOR        Za
RAJIĆ BRANISLAV       Za
SLUGA JANJA         Za
UDOVČ MATEJA        Za
VERBIČ DUŠAN        Za
ZORČIČ IGOR         Za
ŽNIDARIČ MOJCA       Za

NSi
------------------------------------
ČERNIGOJ ANDREJ       Za
DIMIC IVA          Za
HORVAT JOŽEF        Za
PAVLIN BLAŽ         Za
PREVC MIHAEL        Za
REBERŠEK ALEKSANDER     Za
ŠUŠTAR TADEJA        Za

DeSUS
------------------------------------
HRŠAK IVAN         Za
JURŠA FRANC         Za
LEP JURIJ          Za
POLNAR ROBERT        Za
SIMONOVIČ BRANKO      Za

SAB
------------------------------------
BANDELLI MARKO       Vzdržan
KOCIPER MAŠA        Vzdržana
KRAMAR FRANC        Odsoten
RAJH ANDREJ         Vzdržan
STAROVIĆ VOJKO       Vzdržan

SNS
------------------------------------
IVANUŠA JANI        Za
JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO  Za
ŠIŠKO DUŠAN         Za

Narodne skupnosti
------------------------------------
HORVÁTH FERENC       Za
ŽIŽA FELICE         Za

Glasovanje po poslanskih skupinah:

stranka   za   proti  vzdržani odsotni skupaj
-------------------------------------------------------
SDS     25    0    0    1    26
LMŠ      0    0    14    0    14
SD      0    0    7    5    12
Levica    0    7    0    1    8
SMC      8    0    0    0    8
NSi      7    0    0    0    7
DeSUS     5    0    0    0    5
SAB      0    0    4    1    5
SNS      3    0    0    0    3
PS IMNS    2    0    0    0    2

Vir: DZ

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.