Ob svetovnem dnevu zdravja potrebujemo dostopno in kakovostno javno zdravstvo

Današnji dan, 7. april, je svetovni dan zdravja, ki se praznuje v 200 državah že več kot 60 let. Cilj dneva je opozoriti na globalne probleme in izzive, s katerimi se danes sooča zdravstveni sistem po svetu. Slogan letošnjega svetovnega dneva zdravja je »1000 mest - 1000 življenj«. Dejstvo je, da je osrednja tema Svetovne zdravstvene organizacije povezana s problemom urbanizacije in zdravja. Ne bo enostavno. Potreben je niz težkih, celovitih in strateško načrtovanih odločitev, da odpravimo vzroke slabega delovanja slovenskega javnega zdravstvenega sistema.

Socialni demokrati imajo načrt za kakovostno in dostopno javno zdravstvo za vse

Slovenijo pestijo dolge čakalne dobe in vse težja dostopnost do zdravstvenih storitev, kar je epidemija samo še zaostrila. Za lažji dostop do zdravstvenih storitev je treba najprej poskrbeti za infrastrukturo. Zdravstveni dom v Slovenj Gradcu je bil zgrajen pred več kot 40 leti, že večkrat dograjen, tudi po zaslugi zaposlenih. Novi časi kličejo po novem prizidku, kjer naj bi imela svoje prostore Koroška lekarna in Zdravstveno reševalni center, prav tako pa bi s tem pridobili še nove prostore za specializirane ambulante.

Zdravstveni sistem v Mislinjski dolini deluje, tudi zaradi velike požrtvovalnosti in domačnosti medicinskega osebja, a bi lahko bil še boljši

Predvsem bode v oči dolgotrajna in že 30 let načrtovana izgradnja novega kirurškega bloka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Čeprav je to moja rojstna stavba, je za bolnike in svojce ključnega pomena, da se začne rušenje dotrajanega, nefunkcionalnega, neustreznega in konstrukcijsko ter potresno nevarnega obstoječega kirurškega bloka, zgrajenega v letih 1959–1964.Potrebujemo nov objekt B, ki bo omogočal zdravljenje in oskrbo na najvišjem nivoju. Dejstvo je, da bozastarela infrastruktura brez ukrepov še poslabšala dostop do zdravstvenih storitev. V samostojni Sloveniji še nikoli nismo imeli tako omejenega dostopa do zdravstvenih storitev kot danes, zato je čas za korenite spremembe. 

Več kot 130.000 ljudi nima osebnega zdravnika

Znan regionalni problem je kadrovski primanjkljaj nosilcev zdravstvene dejavnosti (tako zdravnikov na primarnem nivoju kot tudi specialistov na sekundarnem nivoju), v zadnjem času pa tudi pomanjkanje kakovostnega kadra zdravstvene nege, na kar vpliva predvsem neposredna bližina Avstrije. Dostop do osebnega zdravnika predstavlja za Socialne demokrate največjo prioriteto in ne bi nikoli smel biti predmet razprave. Standardi in normativi pravice do zdravnika se morajo nujno usklajevati z najboljšimi mednarodnimi praksami postopka, a ne brez glavne usmeritve, saj v nobenem trenutku pacient ne mora ostati brez zaščite. Javni zavodi, ki delujejo na primarni ravni, bi morali sami ljudem, ki ostanejo brez osebnega zdravnika, takoj omogočiti začasno rešitev v obliki nadomestnega osebnega zdravnika. Če bi ta presegel dogovorjene standarde in normative, bi za svoje delo prejel dogovorjen finančni dodatek. Ministrstvo bi moralo nemudoma pristopiti k pregledu ustreznosti glavarine, kot tudi k razmerju med javnimi izvajalci in koncesionarji.

Pregled pri specialistu v 30 dneh

Stranka Socialnih demokratov se zavzema za največ 30 dnevni rok za specialistične preglede. Cilj je mogoče uresničiti s programom za skrajšanje čakalnih dob z dodatnimi interventnimi ukrepi in dvigom sistemskih sredstev, prednostno usmerjenimi v javne zdravstvene ustanove.

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Zavzemam se za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj menim, da ni pravično, da vsi zavarovanci plačujejo enako. Težava je, da upokojenci z minimalno pokojnino plačujejo isto kot menedžer z 10.000 evriplače. To ni pravično, niti solidarno. Višina nove obvezne zdravstvene dajatve bi morala biti odvisna od prihodkov. Za določitev te višini pa naj se upoštevajo vsi dohodki, tudi kapitalski dobički. Tako zagotovimo, da bodo premožni, v skladu s svojimi zmožnostmi, prispevali več. Potrebno je ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in urediti prenosu teh sredstev v obvezno zavarovanje.

V Mislinjski dolini in okolici pomagati občanom za lepši jutri in zdravje za vse

Ko potrebuješ zdravnika, ga dobiš takoj, če plačaš. Vse več zdravstvenih storitev moramo plačevati iz lastnega žepa. To povečuje neenakosti in revnejšim onemogoča zdravstvene storitve. Potrebujemo korenite spremembe, ki jih lahko dosežemo le s konkretnim delom, poštenostjo, inovativnostjo in vztrajnostjo. Poleg že omenjenih problemov in rešitev v zdravstvu, naj omenim še hitro se starajoče prebivalstvo in predvidevanje učinkovitih scenarijev za infrastrukturne rešitve. V mislih imam predvsem gradnjo oskrbovanih stanovanj in novih domov za starejše občane v Mislinjski dolini.

Avtor članka: dr. Sebastjan Zbičajnik, univ. dipl. prav., kandidat socialnih demokratov za poslanca v DZ RS

Naročnik oglasa je Stranka socialnih demokratov

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije