Notranje ministrstvo bo v najem oddalo dve garaži v Dravogradu

Dravograd 1

Ministrstvo za notranje zadeve bo za dve leti oddalo v najem dve garaži v Dravogradu. Svoje ponudbe lahko pošljete do 4. marca 2020.

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo dveh garaž v najem na naslovu Vič 22, Dravograd. V uporabo se oddajata dve garaži v izmeri 17 m2 in 42,6 m2. Garaži, ki sta brez elektrike in vode, se oddajata v najem kot celota, in sicer za določen čas, za dobo dveh let. Najemna pogodba lahko preneha kadarkoli po sporazumu pogodbenih strank oz. z odpovedjo. Odpovedni rok je 30 dni.

Ponudbena najemnina za garaži ne sme biti nižja od 113,24 evra brez DDV oz. od 138,15 evra z DDV. Ponudniki pa morajo svoje ponudbe poslati najkasneje do 4. marca 2020, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Stroški, ki bremenijo najemnika garaž: osnovno požarno zavarovanje, tekoče vzdrževanj garaž, čiščenje garaž, pluženje dostopa do garaž ter sorazmerni del nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Če bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo MNZ izvedel dodatna pogajanja z namenom višanja najemnine.

Vse dodatne informacije najdete TUKAJ.

Vir: www.policija.si, www.gov.si

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije