Varuhi CUDV Črna: Na koncu plačilne liste je plača tako nizka, da ni vredno. Nihče nam ne prisluhne, ni razumevanja, kaj šele spoštovanja

Na poslanke in poslance Državnega zbora se je s pozivom za pravičen dvig plač varuhov negovalcev v socialnovarstvenih zavodih nedavno obrnila skupina varuhinj Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. V pozivu so med drugim zapisali, da se ob spremljanju novic o novih predlogih in pogajanjih za povišanje plač srednjih medicinskih sester počutijo zapostavljene. Na njihov dopis se je že odzval koroški poslanec Jani Prednik iz vrst SD, ki je na predsednika DZ Igorja Zorčiča naslovil poslansko pobudo. Danes pa smo v uredništvo Koroških Novic prejeli ponoven poziv varuhov CUDV Črna na Koroškem za pravičen dvig plač v socialnovarstvenih ustanovah.

Pismo objavljamo v celoti, nelektorirano

Varuhi CUDV Črna na Koroškem ponovno pozivamo k ureditvi našega plačilnega statusa javnim uslužbencem na delovnem mestu plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki je že vrsto let utišan, mi pa smo pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje in prekomerno obremenjeni.

Vedno znova in znova smo priča stavkam določenih sektorjev, priča smo tudi prebiranju predlogov za dvig plač osebij… skratka vse se dogaja pred našimi očmi, mi pa še vedno pridno delamo in smo tiho. Sedaj nam je dovolj! Kje pa živimo, živimo v Sloveniji? Živimo v enakopravni in demokratični državi ali obstaja v tej državi le korupcija javnih služb? Ker verjamemo, da nam boste prisluhnili in pomagali, se že drugič obračamo na vas. Vi ste naša zadnja bilka, naša kapljica vode, ki nas bo rešila pred sušo.

Z velikim veseljem, voljo in intuziazmom smo hodili vsak dan v službo, pa ni bilo pomembno zjutraj, popoldan ali ponoči. Sedaj pa je vsak dan bolj prisotna muka in vznemirjenje. Sploh, ko pomislimo, kakšna krivica se nam dogaja!

Vsi delamo pod isto streho in vsi smo krvavi pod kožo. Glede na to, da je za delo Varuha in medicinsko sestro potrebna V. stopnja izobrazbe, bi moral pri obeh profilih veljati ISTI izhodiščni plačilni razred.

Pri izboljševanju pogojev dela je bil naš profil vedno spregledan in pozabljen. Varuhi delamo z uporabniki ves delovni čas in se pri tem soočamo z vedno večjo problematiko (dementni uporabniki, velik upad vitalnih sposobnosti, agresivni uporabniki, hude vedenjske in psihične motnje, napadi jeze in agresije…). Vključevanje medicinskih sester v CUDV Črna na Koroškem na oddelkih pri negi z gibalno oviranimi uporabniki je minimalno, skoraj nično.

Opravljamo delo Varuha: negovalno delo (2, 3) – pomagamo vzdrževati osebno higieno uporabnika, pomagamo pri vstajanju, oblačenju, obuvanju in sezuvanju, pri gibanju in hoji, pri komunikaciji in orientaciji, skrbimo in vodimo aktivnosti, ki prispevajo k zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb uporabnikov, skrbimo za zdravje in varnost uporabnika, spodbujamo in ohranjamo uporabnikove sposobnosti in spretnosti, razvijamo nova znanja in tehnike, varujemo interese in pravice uporabnikov, varujemo kakršnokoli zlorabo, obveščamo vodjo enote o vseh posebnostih in pomembnostih, vozimo in spremljamo uporabnike na prevozih, pomagamo delovnim inštruktorjem in skupinskim habilitatorjem, čistimo prostore, sodelujemo v organiziranih dejavnostih, v katere se vključujejo uporabniki, pomagamo v gospodinjstvu, pomagamo uporabnikom pri učenju samostojnega in neodvisnega življenja, sodelujemo pri oblikovanju in izvajanju individualnih načrtov, izvajamo dela in naloge v skladu z delovnim planom po navodilih nadrejenega, imamo redne stike s starši, vzdržujemo in ohranjamo red in čistočo prostorov in drugih predmetov v zavodu, skrbimo za finance uporabnikov, nakupujemo jim oblačila in obutev, skrbimo za aktivno preživljanje prostega časa (organizacija in izvedba taborov, letovanj…).

Naše delo zaradi neenakomerno razporejenega delovnega časa zajema 3 izmene (vsak drugi vikend je delovni in prav tako prazniki). V naših pogodbah obvelja tudi izredna pripravljenost na delo, kadar te delodajalec pokliče. In izredna pripravljenost je v CUDV Črna na Koroškem že skoraj obveza. Prav za to »obvezo« pa ne dobimo niti dodatka (za pripravljenost). Glede na izmensko delo dobimo na leto 2 dni dopusta.

Naš profil je spregledan tudi pri številu dopusta za delo z uporabniki. Večina osebja, ki z njimi NE dela, dobijo 15 dni dodatnega dopusta za to, varuhi pa ga dobimo 11 dni, ker delamo z uporabniki. Ne sedimo v pisarnah, mogoče pa bi morali. Razmišljali smo tudi o tem, da enostavno ne pridemo več na delovno mesto in izgubimo službo. Vsi bomo šli na ZZZS in naenkrat bo Slovenija imela najnižjo zaposlenost na Koroškem.

Nihče nam ne prisluhne, ni razumevanja, kaj šele spoštovanja do ljudi/varuhov. Pa vsi delamo v isti ustanovi, ki se ve, da bi moralo v prvi vrsti obveljati spoštovanje in razumevanje! Vse to in še več… je za pregled nenajavljenih inšpektorjev.

Oba sindikata v CUDV Črna na Koroškem delata za nadrejenega zaposlovalca in tudi tam nimajo besed in nam ne prisluhnejo, niti pomagajo.

Kadra (s strani varuhov) je premalo, smo kadrovsko podhranjeni. Imamo pogodbe na pogodbo na pogodbo, ki se podaljšujejo leta in leta. Je to normalno? Število kadra se lahko poveča glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje vključenih uporabnikov.

Naše poslanstvo je delo z uporabniki z motnjami v duševnem razvoju in tega se veselimo in na to smo ponosni. Nismo pa ponosni na status in predvsem na plačilni razred, iz katerega izhajamo. Občutno premalo in poniževalno je, ko pomislimo, da smo za zelo težko in zelo obremenjeno delo (tako fizično kot psihično) tako nizko plačani, izhajamo iz poniževalno nizkega razreda. Posledično pa so vsi dodatki, ki nam jih prinese pogodba za Varuha nizki, prenizki. Na koncu plačilne liste (A4 format) je plača tako nizka, da ni vredno.

Delavci na Deinstitucionalizaciji in naši sodelavci (ki niso varuhi, čistilke, gospodinje oskrbovalke…) zaslužijo mesečno našo trojno osnovno plačo. Tudi izobraženi varuhi se borijo za preživetje. Vsi smo v istem zavodu, vsi vemo, s kom delamo in s čim imamo opravka. Vendar ne delamo vsi isto, to je res. V zavodu, kot je CUDV Črna na Koroškem, je največ dela z uporabniki (prej opisano delovno mesto) takšnih ali drugačnih. Zato smo tu! Vendar naš plačilni razred in vsi dodatki ponižujejo CUDV Črna na Koroškem in posledično se vidi, koliko je uporabnik zares vreden!

Prosimo za čimprejšnji odgovor in uskladitev plačilnih razredov!

Hvala,

Skupina varuhov CUDV Črna na Koroškem.

Preberite tudi: Prednik v bran varuhom negovalcem. Od vlade zahteva, da jih pri višanju plač obravnava enako kot medicinske sestre in Minister Janez Cigler Kralj se zaveda pomembne vloge zaposlenih, MDDSZ za dvig plač