Search
Close this search box.

Na Koroškem izredne in ponekod kaotične razmere

Razmere na Koroškem so po deževju izredne, ponekod kaotične, je za STA dejal regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič. Narasla Mislinja je prelomila most na glavni cesti Dravograd-Slovenj Gradec v Otiškem Vrhu, neprevoznih je tudi več drugih cest, poplavljenih veliko območij, ponekod nimajo pitne vode in signala mobilne telefonije.

Tudi na Koroškem so se zaradi obilnega deževja zjutraj ob 5.24 oglasile sirene za splošno nevarnost, aktivirani so občinski štabi civilnih zaščit in ožji sestav regijskega štaba civilne zaščite, na terenu so vse razpoložljive enote gasilcev in drugih služb. Ponovno je začelo deževati.

“Razmere se ne izboljšujejo, še vedno imamo izredno stanje, imamo ogromno delov regije pod vodo, prometnice so prekinjene in poplavljene, mostovi porušeni,” je povedal Matijevič. Po zdajšnjih podatkih je v regiji ogromno infrastrukture uničene in poplavljene.

Zaradi naraslih rek Meže in Mislinje ter hudournikov je veliko prošenj za evakuacije ljudi, a trenutno težavo predstavljajo prekinjene prometnice in tudi poslabšanje vremena, ki bi omogočilo helikoptersko pomoč, za katero so zaprosili, je dejal Matijevič.

Regija je zaprosila tudi za dodatne protipoplavne vreče, a teh trenutno zaradi prekinjenih prometnih povezav med Koroško in ostalimi deli Slovenije ne morejo dobiti. Regijsko gasilsko poveljstvo je Gasilsko zvezo Slovenije po Matijevičevih besedah zaprosilo tudi za dodatno pomoč gasilskih enot od drugod.

Zaradi poplav in zemeljskih plazov je zaprtih veliko cest, tudi nekatere glavne. Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaprta glavna cesta Dravograd-Maribor pri Ožbaltu, v Boštjanu in Gortini, zaprta je cesta Dravograd-Ravne na Koroškem in tudi, kot omenjeno, cesta Dravograd-Slovenj Gradec. Tudi ceste proti Šaleški dolini so zaprte, in sicer cesta Velenje-Mislinja v Hudi luknji.

V Mežiški dolini je pretrgan tudi vodovod, zato že iščejo možnosti zagotavljanja pitne vode za gospodinjstva. Nimajo pa še točnih informacij, kje točno ni vode, je še povedal Matijevič. Težave zaradi posledic ujme so tudi v Dravski dolini.

V občini Prevalje je narasla reka Meža do temeljev poškodovala najmanj dva mostova in poplavljala objekte na desni strani toka reke, pa tudi ves center Prevalj na levi strani je poln vode, mulja, odneslo je del glavne ceste Prevalje-Mežici, tako da je ta neprevozna, je za STA povedal župan Občine Prevalje Matic Tasič. “Poplavljenih je tri četrt Prevalj,” je dejal in dodal, da narasla Meža prinaša s sabo les in bale sena, ki rušijo mostove.

Poplavljene so tudi Poljane pri Prevaljah, kjer je sicer na reki Meži predviden zadrževalnik. “Če bi ta že bil postavljen, takšnih poplav ne bi bilo,” je dodal župan. Spomni se poplav leta 1990, a pravi, da takrat niti približno ni bilo toliko vode kot tokrat, pa je danes reka Meža na Prevaljah regulirana.

V telovadnico osnovne šole so že zjutraj evakuirali več prebivalcev, poleg ceste proti Mežici pa je neprevozna tudi cesta proti Lešam. Gasilci in drugi iz objektov črpajo vodo, a črpalk po Tasičevih besedah primanjkuje. So pa na pomoč na Prevalje že prišli pripadniki Slovenske vojske.

Podobne so razmere na Ravnah na Koroškem, kjer je zalito središče mesta in glavne prometnice, evakuirali so več oseb, med drugim v Hostl Punkl, zaprt je vrtec z vsemi enotami, sprožilo se je več zemeljskih plazov.

Kritične so razmere v Dravogradu, kjer se v naraslo Dravo izlivata še narasli reki Mislinja in Meža. Poplavljena je industrijska cona in več cest, sprožilo se je veliko zemeljskih plazov. Kot je na družbenem omrežju zapisal župan Anton Preksavec, so zaradi poškodovane infrastrukture zelo oteženi promet in komunikacije.

Ujma je ponovno prizadela tudi Črno na Koroškem, kjer je poplavljenih veliko objektov, prekinjene so komunikacijske poti, marsikje ni električne energije.

Iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec pa prebivalce širše Koroške in Savinjsko-Šaleške regije obveščajo, da je zaradi izrednih razmer močno ovirana dostopnost do bolnišnice in da so tudi zdravstvene ekipe močno okrnjene.

“Zagotavljamo lahko le nujno oskrbo že hospitaliziranih bolnikov in drugih nujnih stanj pri napotenih, zato prosimo, da redno naročeni na ambulantne preglede in posege danes in do umirjanja razmer ne prihajajo v bolnišnico,” so navedli v bolnišnici.

Dogodki

Razmere na Koroškem so po deževju izredne, ponekod kaotične, je za STA dejal regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič. Narasla Mislinja je prelomila most na glavni cesti Dravograd-Slovenj Gradec v Otiškem Vrhu, neprevoznih je tudi več drugih cest, poplavljenih veliko območij, ponekod nimajo pitne vode in signala mobilne telefonije.