Minister Janez Cigler Kralj se zaveda pomembne vloge zaposlenih, MDDSZ za dvig plač

Na poslanke in poslance Državnega zbora se je s pozivom za pravičen dvig plač varuhov negovalcev v socialnovarstvenih zavodih nedavno obrnila skupina varuhinj Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. V pozivu so med drugim zapisali, da se ob spremljanju novic o novih predlogih in pogajanjih za povišanje plač srednjih medicinskih sester počutijo zapostavljene. Na njihov dopis se je s poslansko pobudo, ki smo jo objavili tudi na spletnem portalu Koroških Novic, odzval koroški poslanec Jani Prednik iz vrst SD. Na prispevek pa se je odzvala Korošica Mojca Erjavec, vodja kabineta ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja.
IMG_6896

Kot vodja kabineta ministra, sicer trenutno odsotna, naj poudarim, da se minister Janez Cigler Kralj osebno zaveda izjemne vloge, ki jo imajo vsi zaposleni v socialnovarstvenih zavodih in je bila ključna za obvladovanje epidemije. To je minister izpostavil tudi ob obiskih v CUDV Črna, kjer se  je že večkrat prepričal o požrtvovalnem delu zaposlenih. Ravno v tem mandatu pa je ministrstvo tudi zagotovilo prepotrebna evropska sredstva za gradnjo novih bivalnih enot za uporabnike tega zavoda”, je po objavi prispevka z naslovom Prednik v bran varuhom negovalcem. Od vlade zahteva, da jih pri višanju plač obravnava enako kot medicinske sestre, za Koroške Novice zapisala Ravenčanka Mojca Erjavec iz vrst NSi.

Ob tem je vodja kabineta ministra Janeza Ciglerja Kralja izpostavila, da trenutno potekajo pogajanja za plačne skupine, ki so ključne v domovih. “Naše ministrstvo ima zelo jasno stališče, dvig plač je nujen, če želimo zagotoviti kvalitetno oskrbo.”

Poudarjamo tudi, da je v okviru PKP-jev ministrstvo za dodaten kader namenilo 13 milijonov evrov. Ukrep velja do sredine prihodnjega leta, na ministrstvu pa že pripravljajo predlog, da bi zagotovili dodatna sredstva tudi za leto 2023,” je še dodala Mojca Erjavec.

Po njenih navedbah je MDDSZ pod vodstvom ministra Janeza Cigler Kralja zagotovilo sredstva za dodatne kadre pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva v javni mreži – 36. člen ZIUPDV. V obdobju od 22. 8. 2020 do 31. 7. 2021 je bilo tako v socialnovarstvenih zavodih, preko sklenjenih pogodb o zaposlitvi za dodatne kadre, zaposlenih povprečno na mesec 564 ljudi, od tega:

  • 161 udeležencev mesečno (povprečno) udeleženih v programih javnih del,
  • 30.218  ur je bilo opravljeno iz naslova začasnega in občasnega dela,
  • 517.081 delovnih ur je bilo opravljeno s strani dijakov in študentov.

Pristojni na MDDSZ so v zvezi s pogajanji s sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva, ki so trenutno v teku, pristopili k pripravi izhodišč za pogajanja v zvezi s tarifnim delom Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Gradivo usklajujejo z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za finance. V gradivu se predlagajo izhodišča za pogajanja in spremembo plačnih razredov zaposlenim v plačni skupini F, ki so neposredno vključeni v izvajanje zdravstvene nege in socialne oskrbe pri izvajalcih socialno varstvenih storitev,” je za konec zapisala Korošica.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.