V Ljubljani sestanek, v Slovenj Gradcu sestanek. Kaj se dogaja na severnem odseku 3. razvojne osi?

AU101971

Preteklo sredo, 10. novembra, je v Ljubljani potekalo srečanje koordinacijskega odbora za spremljanje gradnje 3. razvojne osi. Danes pa se je v Slovenj Gradcu mudil direktor projektov na DARS-u, Janez Kušnik, sestanka pa so se udeležili tudi direktorica občinske uprave Darja Vrčkovnik, predsednica VS Podgorje Danica Krevh, predsednik VS Šmiklavž Marijan Ramšak ter predstavnika občinskih strokovnih služb Aljoša Krivec in Mitja Ovčjak. Predstavnik DARS-a je prisotne prav tako seznanil s potekom izgradnje 3. razvojne osi.

Kot je v sporočilu za javnost v imenu Iniciative HOČ`MO CESTO navedel Aljaže Verhovnik, je v sredo v Ljubljani uvod srečanja podal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je poudari, da za poroštveni zakon Šentrupert – Velenje potrebujejo še soglasje Ministrstva za finance. Sprejem poroštva je predviden še letos. V pripravi pa je tudi javni razpis za izvajalca gradbenih del za odsek Škale-Konovo.

Verhovnik je v sporočilu podal tudi nekaj ključnih informacij glede del na 3. razvojni osi.

Odsek Velenje – Slovenj Gradec:

Zaključek gradnje tega odseka je predviden leta 2026.

·       Na odseku SG-VE imajo pridobljenih 90% zemljišč. Zaključek gradnje tega odseka je predviden za 2026.

·       Gaberke: rok za dokončanje del se izteče decembra letos.

·       Jenina: rok izgradnje imajo 2 leti.

·       Škale: razpis poteka (pridobitev »sposobnosti« gradnje); Gradbeno dovoljenje se pričakuje januarja 2022.

·       Velunja (E): Ta odsek poveže “Jenino« in »Gaberke«. Vloga za gradbeno dovoljenje (GD) bo podana v novembru 2021, računajo na pravnomočnost GD do julija 2022. V prvi polovici 2022 bodo izpeljali javni razpis za izvajalca GD.

·       Podgorje (G): Imajo pridobljeno delno GD, ki je potrebno za odlaganje materialov (izkopov) iz področja sklopa »Jenina«. Za celotno G imajo v načrtu pridobiti GD v prvi polovici 2022.

·       Velenje (A):  GD načrtujejo pridobiti v 2022.

Odsek Šentrupert-Velenje:

·       Predhodna dela naj bi se razpisala prej (razna krožišča in deli navezovalnih cest; uvoz na avtocesto). Pridobljenih imajo 45% zemljišč.

·       Nimajo še pridobljenega okoljevarstvenega soglasja. Računajo, da bo to pridobljeno v prvi polovici 2022. Ocena DARS je (če ne bo zapletov), da bi se gradnja tega odseka pričela leta 2023. Zaključek gradnje predviden 2027.

Odsek SG – Otiški vrh:

·       Geološke raziskave so zaključene. Izdelan je idejni projekt. Potekajo geološko-geomehanske raziskave.

·       Vprašanje priključka južne obvoznice na hitro cesto so uskladili z MOSG.

·       Pri hidrološko-hidravlični študiji so zamude, kajti ni usklajenosti oz. odzivnosti delovanja Agencije za vode (MOP).

·       Na področju Bukovske vasi je potrebno uredite okoliščine z vodovarstvenim območjem. Na potezi so občine Dravograd, Slovenj Gradec ter MOP.

·       Sprejem uredbe DPN za SG-Otiški vrh je predviden za prvo polovico leta 2023.

 Odsek Otiški vrh – Holmec

·       Odsek je razdeljen je na 3 pododseke (cca 11km novogradnje cest in 5 km rekonstrukcije).

·       Vlada je varianto trase potrdila.

·       V pripravi so javna naročila za strokovne podlage za uredbo o DPN.

·       Predviden sprejem DPN Otiški vrh-Holmec je druga polovica 2023.

Župan Tilen Klugler pa je po današnjem srečanju s predstavnikom Dars-a preko Facebooka sporočil, da v tem času intenzivno potekajo dela na sklopu F (Jenina). Prav v teh dneh pa je Dars pridobil tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo sklopa G-1 (priključek Podgorje). Ko bo dovoljenje pravnomočno, bodo objavili tudi razpis za izbiro izvajalca ter z deli pričeli spomladi leta 2022. Beseda je tekla tudi o predlogu transportnih poti v sklopu F (Jenina), ki jo je predlagal izvajalec del. Izvedeli smo tudi, da izkopan materiala odlagajo na deponiji v velenjskem rudniku, uporaben material iz sklopa F pa bodo vgradili na odseku G-1.

Dela po navedbah župana potekajo v skladu s časovnico: za odsek Velenje – Šentrupert je pripravljen poroštveni zakon, na odseku Gaberke bi dela zaključili predvidoma konec tega leta, odsek Jenina pa v dveh letih. Spomladi bi na odseku Jenina pričeli s prestavitvijo glavnega plinovoda, trenutno pa izvajajo pilotiranje in poseke ter pripravo terena. Odsek B (Škale) in odseka K in H (Konovo) sta v fazi razpisa za izbiro izvajalca, za odsek E (Velunja) je trenutno podana vloga za gradbeno dovoljenje, ki ga pričakujejo v mesecu juliju 2022, začetek del pa bi lahko bil jeseni 2022.

Za odsek C (Škale) bo decembra 2021 podana vloga za gradbeno dovoljenje, ki ga pričakujejo avgusta 2022, razpis pa je tudi že objavljen. Za odsek G (Podgorje pri Slovenj Gradcu) je gradbeno dovoljenje za en del (G-1) že izdano, vloga za celotno gradbeno dovoljenje pa bo podana v marcu 2022. In še situacija na območju Velenja: v prvi polovici leta 2022 bo podana vloga za pridobitev, izdajo gradbenega dovoljenja pa pričakujejo konec leta 2022. V pridobivanju pa je okoljevarstveno soglasje za odsek Šentrupert – Velenje, v postopku sprejemanja pa je tudi poroštveni zakon, je navedel Klugler.

V času gradnje se bodo uprava MOSG in njene strokovne službe proaktivno vključevale v reševanje problemov na terenu in sodelovale pri reševanju morebitnih težav, do katerih bi lahko prihajalo, ves čas gradnje pa bomo javnosti tudi posredovali informacije, ki jih bomo pridobivali od investitorjev in izvajalcev,je sklenil slovenjgraški župan.

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
miha
miha
17. novembra, 2021 20:15

Ali bo kdo kaj razmišljal o novem asfaltu od Velenja do SG? Al naj vse razpade na prafaktorje? Zdaj pridejo še kamioni za gradnjo 3 osi, do kraja zlomijo vse. Najslabša cesta v državi, očitno se poslanci bolj po zraku vozijo proti LJ?

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.