Search
Close this search box.

Priznanje Mega 2022, pod geslom “Vsi zmagujemo, ko sodelujemo”, prejelo 18 delodajalcev

Na novinarski konferenci so bili predstavljeni rezultati triletnega projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Ob tem je bilo razglašenih 18 delodajalcev, ki so sodelovali na jesenskem natečaju in za svoje dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju prejmejo priznanje MEGA 2022.

Danes se v delovni sredini srečujejo ljudje iz štirih različnih generacij, starostno raznolike ekipe pa bodo zaznamovale delovna okolja tudi v prihodnje. Ob pospešeni digitalizaciji, spremenjenih delovnih navadah in staranju populacije medgeneracijsko sodelovanje postaja gradnik družbe na splošno in vključujočega delovnega okolja.

Z željo po ozaveščanju in izobraževanju ter zagotavljanju ustrezne podpore zaposlenim in delodajalcem je nastal projekt pod geslom Vsi zmagujemo, ko sodelujemo. Od leta 2020 projekt prispeva k zmanjševanju in odpravljanju medgeneracijskih stereotipov ter spodbuja medgeneracijsko sodelovanje v delovnem okolju.

Mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ob zaključku projektnih dejavnosti izpostavlja, da je v aktualnih razmerah veliko interakcij med različnimi generacijami delavcev in to zahteva posebno pozornost. Skupni cilj mora biti zagotavljanje zdravega in kakovostnega delovnega okolja, ki omogoča razvoj kompetenc, sodelovanje, prenos znanj in veščin med generacijami, kar je osnova za zadovoljstvo delavcev, nemoten potek delovnih procesov in podaljševanje delovne aktivnosti zaposlenih.

Paleta dejavnosti za spodbujanje medgeneracijske vključenosti

Projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo se ob koncu letošnjega leta zaključuje. Pod njegovim okriljem zadnja tri leta teče komunikacijska kampanja, ki preko spletnega mesta sodelovalnica.si, medijskih izpostavitev in okroglih miz ozavešča o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja na delovnih mestih. V sklopu projekta so se v letu 2021 in 2022 izvajale delavnice za osnovnošolce, dijake in odrasle, ki so razblinjale medgeneracijske stereotipe. Medgeneracijsko aktivni delodajalci so lahko sodelovali na treh natečajih za priznanje MEGA. V vseh treh projektnih letih je bila izvedena tudi raziskava Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu.

Projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo se izvaja s podporo Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Slovenske kadrovske zveze.

Andreja Sever, vodja področja razvoja kadrov in izobraževanja na Gospodarski zbornici Slovenije poudarja: »Delodajalci se vedno bolj zavedamo nujnosti vključevanja vsakega posameznika v svet dela tako, da je pri delu zadovoljen in motiviran. Odnosi med sodelavci se uvrščajo v sam vrh med dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo ali pa nezadovoljstvo zaposlenih. Tankočutno vključevanje in spodbujanje sodelovanja vseh generacij je zato izjemnega pomena. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za povezovanje in usposabljanje mentorjev v podjetjih, dvosmerno mentorstvo, promoviranje in izobraževanje na področju vključujočih medgeneracijskih timov. Še naprej bomo spodbujali povezovanje izobraževanja in gospodarstva za deljenje vrednot in znanja, katerega imamo skupaj zelo veliko.«

»Na OZS smo podprli projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ker menimo, da je uspešen prenos znanj in veščin na mlajše generacije ključen za razvoj in obstoj podjetij.  V OZS smo na tem področju že aktivni tudi sicer, naše člane namreč osveščamo o nujnosti medgeneracijskega sodelovanja na različnih izobraževanjih, delavnicah in s predstavitvami dobrih praks v posameznih podjetjih,« pojasnjuje direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Danijel Lamperger.

Projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo je podprla tudi kadrovska stroka. Gregor Rajšp, predsednik Slovenske kadrovske zveze, izpostavlja: »Projekti, kot je Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, so pomembni z vidika izmenjave dobrih praks. V delovnih okoljih in kadrovskih strategijah je potrebno dati več poudarka raznolikosti, enakosti in vključenosti ter iskati priložnosti za krepitev zavzetosti sodelavcev. To je pot do boljših odnosov in rezultatov. Verjamem in svetujem premik od kadrovskih rešitev v smislu ‘ena za vse oziroma za vse enako’, k iskanju prilagojenih rešitev za vsakega sodelavca. Tisti, ki bomo uspeli vključevati vse sodelavce, ne glede na starost ali druge značilnosti, se bomo manj ukvarjali z oteženo dostopnostjo do talentov ter bomo lažje zadržali ključne kadre, ki so kos delovnim izzivom.«

Na jesenskem natečaju nagrajenih 18 delodajalcev, skupaj pa kar 28

V okviru treh natečajev za medgeneracijsko aktivne delodajalce, ki so se izvedli pod okriljem projekta, so prijavitelji predstavili 56 pristopov k spodbujanju medgeneracijskega sožitja, priznanje MEGA pa je prejelo 28 delodajalcev. To kaže, da v številnih delovnih okoljih naslavljajo izzive medgeneracijskega sodelovanja in k njihovemu razreševanju pristopajo premišljeno, celostno in z vključevanjem širokega kroga sodelavk in sodelavcev.

Predsednik strokovne komisije za podeljevanje priznanja MEGA doc. dr. Andrej Kohont s Katedre za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je o izvedbi natečajev skozi leta povedal: »Prakse medgeneracijskega sodelovanja prijaviteljev so izredno raznolike, združuje pa jih usmerjenost k medgeneracijski izmenjavi, ustvarjanju in ohranjanju znanja, jasno opredeljeni cilji in njihovo spremljanje ter oblikovanje organizacijsko specifičnih ukrepov. Ti so v oporo poslovanju, hkrati pa ponujajo oporo sodelavkam in sodelavcem pri vključevanju v delovna okolja, krepijo vlogo mentorjev in razvoj sodelavcev ter prispevajo k oblikovanju sodelovalne, ustvarjalne in povezovalne kulture za oblikovanje skupnih rešitev. Število prijaviteljev in prejemnikov priznanj MEGA se je z vsako od treh izvedb natečaja zvišalo, njihove dobre prakse pa bodo v oporo pri nadaljnjem razvoju medgeneracijskih praks v delovnih okoljih.« 

Na zadnjem, jesenskem natečaju so lahko sodelovala vsa podjetja oz. organizacije iz gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja, v katerih so v letih 2021 ali 2022 spodbujali sodelovanje različnih generacij sodelavcev ter uvajali dobre prakse v poslovne procese. Med 38 prijavitelji si jih 18 zasluži priznanje MEGA 2022.

Priznanje MEGA pospešek 2022 prejme družba Krka, d.d., Novo Mesto. Podjetje je v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem okolju izstopalo s celostnim programom upravljanja starostno raznolikih sodelavcev.

Priznanje MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju prejme še 17 delodajalcev:

 • Telekom Slovenije, d.d.;
 • Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport;
 • Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana,
 • Socialno podjetje;
 • Grow and Scale d.o.o.;
 • NEOBISTRO d.o.o.;
 • JUB kemična industrija d.o.o.;
 • Pristop Media d.o.o.;
 • Eurosender d.o.o.;
 • Renderspace d.o.o;
 • AMBIT d.o.o.;
 • Mugada d.o.o.;
 • ALPE-PANON d.o.o.;
 • Petrol d.d., Ljubljana;
 • ZAMAN d.o.o.; Support & Trade d.o.o.;
 • Indigo Consulting d.o.o;
 • ISKRA PIO d.o.o..

Vir: Sodelovalnica.si

Na novinarski konferenci so bili predstavljeni rezultati triletnega projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Ob tem je bilo razglašenih 18 delodajalcev, ki so sodelovali na jesenskem natečaju in za svoje dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju prejmejo priznanje MEGA 2022.