Na Ravnah načrtujejo gradnjo 60 novih stanovanj (VIDEO)

V Občini Ravne na Koroškem se obeta živahno dogajanje na stanovanjskem področju. Občina ureja prostorske pogoje in načrtuje več postopkov in projektov za gradnjo blokov, hkrati bo tudi sama kupila 11 stanovanj. Za to bo namenila 608.000 evrov lani pridobljenih davčnih sredstev iz loterijskega dobitka občana, je danes povedal župan Tomaž Rožen.

VIDEO: Dr. Tomaž Rožen o novih stanovanjih na Ravnah

[aiovg_video id=114661]

Podrobne načrte občine za tri lokacije, kjer bi lahko že kmalu zrasli novi večstanovanjski objekti, je na današnji novinarski konferenci podrobneje predstavil župan Rožen, a opozoril, da je možnih lokacij za stanovanjsko gradnjo še nekaj.

Predstavil je načrte za lokacije na Javorniku, v Dobji vasi in na obrobju Čečovja, kjer potekajo različne aktivnosti občine, pri vseh pa je cilj, da se zgradijo nove stanovanjske enote, ki jih v občini primanjkuje. Minimalno število novih stanovanj na vseh treh lokacijah skupaj bo najmanj 60, verjetno pa bo številka sčasoma višja.

Na območju “vrata Javornika”, kjer je občina še do pred kratkim razmišljala o lokaciji za gradnjo doma starejših, je po spremembi namembnosti zdaj del območja v občinski lasti predviden za gradnjo trgovsko-storitvenega centra. Interesenti za tovrstna vlaganja oz. nakup občinskega zemljišča so se na občini že oglasili, od izbranega na razpisu pa bo občina pričakovala tudi vlaganje v bližnje krožišče.

Poleg trgovsko-storitvenega centra občina na območju Javornika načrtuje obsežno večstanovanjsko gradnjo. Projektnih zamisli za to je več, občina pa bo kupce zemljišča prav tako iskala z razpisom predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta. Kot je napovedal župan, se lahko na območju zgradi od 40 pa do več kot sto stanovanj, odvisno od interesentov.

Druga možna lokacija za večstanovanjsko gradnjo je v Dobji vasi, kjer je vloga občine drugačna. Zasebni lastnik, ki ima v lasti okoli 9000 kvadratnih metrov površin, ima načrte za fazno izgradnjo skupno okoli sto stanovanj že izdelane. Občina pa naj bi mu prodala del zemljišča, sama pa bi pridobila stavbno pravico na zemljišču, kjer bi zgradila cesto.

Tretja možna lokacija za gradnjo bloka je na obrobju Čečovja, za upravno enoto, kjer pa točna lokacija še ni znana. Je pa območje po oceni občine tržno zanimivo, zato s prodajo stanovanj bodoči investitor naj ne bi imel težav. Občina tam na občinskem zemljišču načrtuje blok z od 16 do 20 stanovanji, ki mora biti arhitekturno usklajen z obstoječo gradnjo na Čečovju, ki je sicer območje pod spomeniškim varstvom. Ko bo občina imela točno lokacijo in pridobljeno gradbeno dovoljenje za projekt, bo vse v paketu prodajala na javnem razpisu.

Občina torej sama ne bo gradila bloka, načrtuje pa, da bo z razpisom kupila 11 novih stanovanj, še 11 pa naj bi jih kupil republiški stanovanjski sklad, a bi nato z njimi razpolagala občina. Občina je za nakup stanovanj v osnutku proračuna za 2020, ki so ga svetniki v prvem branju potrdili v sredo, predvidela 608.000 evrov.

Preberite tudi: Kam bodo na Ravnah v novem letu investirali največ?

Ravenska občina ima trenutno v lasti okoli 200 stanovanj, stanovanjski sklad pa jih ima 400, je povedal župan.

Osnutek ravenskega proračuna za prihodnje leto je zdaj mesec dni v javni obravnavi, svetniki pa naj bi ga dokončno potrjevali konec januarja. Predvideva za 16,1 milijona evrov odhodkov in 14,4 milijona evrov prihodkov ter za dva milijona evrov nove zadolžitve.

Poleg omenjenega nakupa stanovanj med največje naložbe prihodnje leto spada še gradnja novega podjetniškega inkubatorja, vrednost naložbe je 1,5 milijona evrov. Velik strošek občine bo tudi sanacija plazov, za kar občina v osnutku proračuna predvideva pol milijona evrov.