Kam bodo na Ravnah v novem letu investirali največ?

V sredo, 18. decembra, je na Ravnah potekala 9. redna seja občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, na kateri so potrdili 6.211.175 evrov težak proračun za leto 2020, ki ga bodo namenili za investicije.

Prihodki občine Ravne na Koroškem so bili ocenjeni na 14,4 milijone evrov, odhodki na 16,1 milijonov evrov. Zadolžitev občine znaša dva milijona evrov, nekaj več kot 6,2 milijonov evrov pa bodo v prihajajočem letu imeli na voljo za investicije. Kam bodo vložili največ?

V prvem planu mrežni podjetniški inkubator in nakup stanovanj

Po besedah župana Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaža Rožena je največji vložek za leto 2020 v višini 1,5 milijona evrov predviden za izgradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja (MPIK), ki se bo nahajal v ravenski poslovni coni in za katerega že imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Od tega bodo nekaj manj kot 1,2 milijona evrov (85% vseh sredstev), potrebnih za realizacijo visokopoteznega projekta, črpali iz evropskih sredstev, kar pomeni, da bo občina iz ‘svojega žepa’ prispevala dobrih 300 tisočakov.

Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen je na novinarski konferenci med drugim spregovoril o občinskem proračunu in največjih investicijah za leto 2020.

“Druga največja investicija predstavlja nakup stanovanj, za katerega bomo odšteli okrog 600 tisoč evrov, tretja pa je sanacija plazov oziroma odprava naravnih nesreč, za katero bomo namenili dodatnih 500 tisoč evrov. Četrti projekt je prav tako evropski, in sicer izgradnja poslovno-komunalne infrastrukture, torej še manjkajoče kanalizacije v poslovni coni Ravne, ki pomeni rešitev, da speljemo še nerešene odplake na osrednjo čistilno napravo Dobrije. Ocenjena je na dobrih 400 tisoč evrov, od tega bo 330 tisoč evrov evropskih sredstev” je razložil župan.

Precej denarja bo občina v prihodnjem letu namenila tudi cestni infrastrukturi, saj za novogradnjo cest nameravajo porabiti okoli 600 tisoč evrov, s čimer bodo uspešno zaključili poseben štiriletni program izgradnje prometnih poti. Prav tako je v načrtu za leto 2020 še izgradnja kolesarske poti na relaciji Ravne-Dravograd s projektno dokumentacijo za vzhodno obvoznico v višini 800 tisoč evrov.