Koroški župani želijo, da se za turiste odpre vsaj en mejni prehod v regiji

Svet koroške regije je v sodelovanju z Geoparkom Karavanke na vlado naslovil pobudo za omogočanje čezmejnega turističnega prometa v Koroško statistično regijo. Tuji turisti lahko namreč trenutno slovensko-avstrijsko mejo najbližje regiji prehajajo na Ljubelju in Šentilju. Korošci želijo, da se za turiste odpre vsaj en mejni prehod v regiji.
mejni prehod vič

Glede na veljavni režim prehajanja državnih meja lahko mejo med Slovenijo in Avstrijo izven mejnih kontrolnih točk na cestnih povezavah prestopajo samo državljani Slovenije in Avstrije. Državljani ostalih držav pa jo lahko prestopajo le na določenih kontrolnih točkah, od katerih sta Koroški najbližje Ljubelj na zahodu in Šentilj na vzhodu.

Obe kontrolni točki pa sta od Koroške oddaljeni toliko, da tujim turistom, ki želijo dopust preživeti na Koroškem, podaljšajo potovanje do regije, kar pa vpliva na njihove odločitve o končni destinaciji.

Otežen je tudi promet znotraj skupne čezmejne turistične destinacije Geopark Karavanke, ki je del globalne mreže geoparkov pod okriljem Unesca in znotraj katere skupni turistični produkt predstavljajo ponudniki z obeh strani meje.

Tako denimo pot od Klopinskega jezera v Avstriji, kjer v poletni sezoni večinoma gostijo nemške in nizozemske goste, do Mežiške doline v Sloveniji zdaj turistom vzame tri ure namesto običajnih 30 minut, sta v pobudi slovenski vladi zapisala predsednica Sveta koroške regije in županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak ter predsednik Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke Gerhard Visotschnig, sicer župan avstrijske Občine Suha/Neuhaus.

“Upoštevajoč, da je pandemija covida-19 hudo prizadela turistično panogo tudi v Koroški regiji, ki je že sicer v depriviligiranem položaju zaradi slabe prometne dostopnosti, in da skupaj iščemo rešitve za omilitev krize in gospodarske škode, vas v imenu županov Koroške regije in turističnih delavcev Geoparka Karavanke prosim za pomoč in omogočanje turističnega prehajanja meje vsaj preko enega mejnega prehoda Koroške regije,” sta v pobudi slovenski vladi zapisala Lesjakova in Visotschnig.

Poleg Ljubelja in Šentilja je na slovensko-avstrijski meji kontrolna točka, ki jo lahko prehajajo tuji turisti prek cestnih povezav, tudi prehod Karavanke.

Zadnjo večjo turistično atrakcijo v okviru Geoparka Karavanke so minuli vikend odprli v Črni na Koroškem. To je najdaljša neprekinjena jeklenica za adrenalinske spuste v Sloveniji, poimenovana Olimpline.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije