Search
Close this search box.

DZ o zamrznitvi cen šolskih malic in povečanju pomoči gospodarstvu

DZ bo danes na izredni seji obravnaval vladna predloga zakonov za zamrznitev cen šolskih malic na ravni lanskega šolskega leta ter za povečanje pomoči gospodarstvu zaradi zvišanja cen elektrike in plina. Na mizi bo imel tudi predlog NSi za zvišanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri dohodnini.
Fotografija je simbolična

Predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju predvideva, da bodo učenci in dijaki v tekočem šolskem letu plačevali enak znesek za malico, kot so ga v lanskem šolskem letu.

Predvideno je tudi, da bodo dijaki in študenti, ki bivajo v dijaškem domu, plačali oskrbnino v višini izhodiščne cene, kot je veljala od januarja do konca avgusta (oz. po nižji ceni, če je dijaški dom takšno določil v preteklem šolskem letu). Po predlogu pa bi zakon določil tudi najvišjo cena bivanja študentov z dodeljeno subvencijo v javnih študentskih domovih, javnih dijaških domovih in zasebnih študentskih domovih.

Po oceni bo zaradi ukrepov treba iz državnega proračuna šolam in domovom v letu 2022 zagotoviti dodatnih 4,01 milijona in v letu 2023 dodatnih 14,045 milijona evrov.

Predlog novele zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina predvideva spremembo glede upravičencev, in sicer bi v shemo vključili sektor kmetijstva in ribištva ter zavode in društva, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, iz nje pa izključili kreditne in finančne institucije.

Predvideno je zvišanje zneskov v okviru enostavne pomoči, in sicer bo pokrit 50-odstotni delež upravičenih stroškov, ne le 30-odstotni, kot velja sedaj. Prag za vstop v shemo po predlogu ostaja vsaj dvakratno povišanje stroškov energije letos glede na preteklo leto. Določila glede posebne pomoči in pomoči za energetsko intenzivna podjetja bi ostala nespremenjena. Ocenjena sredstva za izvajanje zakona se bi s spremembami zvišala s 40 na 86 milijonov evrov.

DZ bo obravnaval tudi predlog novele zakona o dohodnini, s katerim želi skupina poslancev s prvopodpisanim Jožefom Horvatom (NSi) zvišati višine posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za 14,9 odstotka. Toliko znaša seštevek ocen inflacije za leti 2022 in 2023, ki ju je podal Urad vlade za makroekonomske analize in razvoj. Sprememba bi po oceni predlagateljev pomenila 26 milijonov evrov nižje prihodke v proračun letno.

DZ bo danes na izredni seji obravnaval vladna predloga zakonov za zamrznitev cen šolskih malic na ravni lanskega šolskega leta ter za povečanje pomoči gospodarstvu zaradi zvišanja cen elektrike in plina. Na mizi bo imel tudi predlog NSi za zvišanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri dohodnini.