Search
Close this search box.

Monetarna ekspanzija in visoka industrijska rast dajeta veter v krila delniškim trgom

Krepke monetarne spodbude za spopad z negativnimi učinki covida-19 na globalno povpraševanje bodo v tem letu še naprej močneje podpirale cene vseh naložbenih razredov. Krepke fiskalne spodbude, programi cepljenja in skorajšnji pozitivni sezonski učinki na severni polobli omogočajo povrnitev povpraševanja. To bo ob povišanju ležarin, pričakovani inflaciji in visoki gospodarski rasti v letu 2021 povzročalo močne pozitivne pritiske na cene delnic.

Ob tem se bo potrebno zavedati, da je možno, da bo kriza COVID-19 trajno spremenila nekatere potrošniške želje in navade, kar bo tudi lahko vplivalo na pravilno sektorsko alokacijo pri investiranju. Višjo rast delniških trgov letos pričakujemo predvsem, ko se bo povrnila hitrost denarja in se bo povišalo število transakcij na severni polobli. Denarna širitev s strani centralnih bank do povrnitve hitrosti denarja ne bo imela celovitega učinka na kapitalske trge, saj tržni udeleženci vedo, da se šele s povišanjem hitrosti denarja poviša dobičkonosnost podjetij. Glede na nedavne nastope Fedovega predsednika lahko pričakujemo, da ameriška centralna banka ne bo hitro dvigovala obrestnih mer pri prvih višjih odčitkih inflacije. Koliko bo to držalo v realnosti, bo sicer pokazal čas. Kljub temu, za enkrat kaže, kot da konjev ob povrnitvi hitrosti denarja, vsaj na začetku, ne bo zaustavil nihče.

Nedavni pritok makroekonomskih kazalcev kaže na visoko proizvodnjo rast na obeh straneh Atlantika in na zamude pri dobavi surovin. Z odpiranjem držav lahko pričakujemo rast cen v industrijskem sektorju in v sektorju materialov. Z odpiranjem zveznih držav v ZDA lahko pričakujemo povišanje povpraševanja s strani gospodinjstev, saj se je v letu 2020 glede na late 2019 razpoložljiv dohodek v ZDA povišal za sedem odstotkov. Z odpiranjem zveznih držav v ZDA lahko pričakujemo ponovno oživitev povpraševanja pri gostinskih in turističnih storitvah, kakor tudi pri transportnem sektorju. Ob povišanju potrošnje gospodinjstev pa lahko tudi pričakujemo povišanje potrošnje podjetij skozi povišane kapitalske investicije, kar bo dodatno prispevalo h rasti v ZDA. Ob ničelnih obrestnih merah in ležarinah na bankah lahko ob globalni gospodarski rasti v 2021 še naprej pričakujemo pozitivne cenovne pritiske na delniških trgih.

mag. Lojze Kozole

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana