Župani o sproščanju ukrepov in čistilni akciji

slovenj gradec

Župani mestih občin so se v torek sestali na videokonferenčnem sestanku Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS).

Na sestanku so razpravljali o predlogih v zvezi z drugim proti-korona zakonom, sproščanju ukrepov in o izvedbi čistilne akcije, ki bo 29. 4. 2020.

Župani mestnih občin predlagajo ponovno odprtje knjižnic, muzejev in galerij, živalskega vrta in podobnih ustanov. Podali so tudi predlog, da Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravi smernice, ki bi gostincem omogočile, da na varen način odprejo gostinske terase.

Predlagajo so tudi, da se za obdobje do odprtja šol ponovno omogoči obratovanje mestnega linijskega prometa po nedeljskem urniku in pod pogoji, kot jih je določila vlada za posebni linijski prevoz delavcev na delo. Župani so še mnenja, da bi morala Vlada omogočiti čimprejšnje postopno odpiranje vrtcev na način, da se omeji velikost skupin in določi prednostne kriterije za uporabo storitve predšolske vzgoje.

Po mnenju županov je nujno, da novi proti-korona zakon med delodajalce, ki so upravičeni do spodbud oziroma do pomoči, uvrsti tudi občinske javne zavode kot so vrtci, muzeji, knjižnice … in javna podjetja, ki izvajajo gospodarske javne službe.

Župani so opozorili tudi na likvidnostna tveganja občin zaradi novih plačilnih rokov, ki veljajo za javno upravo. “V ta namen so predlagajo, da bi za občine veljal enotni 30-dnevni plačilni rok, tako za račune, kjer občine nastopajo kot upnik, kot tudi za plačila računov, plačanih s strani občin.” so pojasnili na občini Slovenj Gradec.

Mestne in druge občine se bodo v prihodnosti soočale tudi z izpadom nekaterih izvirnih prihodkov (koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo, turistična taksa …), zaradi tega pa bodo občinski proračuni dodatno obremenjeni. Tukaj gre za namenske prihodke, katerih izpad bo porušil sorazmerje med finančnimi viri in pristojnostmi občin, saj slednjim neka naloga ni zgolj naložena, temveč je bil do sedaj zanjo zagotovljen tudi namenski vir financiranja. Zaradi takšnih in podobnih obremenitev občin bo nujno dodatno zadolževanje občin in finančna pomoč države.

Čistilne akcije v vseh mestnih občinah:

Župani so se dogovorili tudi za izvedbo čistilne akcije, ki bo 29. 4. 2020 v vseh mestnih občinah. K akciji vabijo občane, društva in vse ostale organizacije. Podrobnejše informacije o izvedbi v vsakem posameznem mestu bodo objavljene na spletnih straneh mestnih občin. “Z dogodkom želijo mestne občine ne le obeležiti dan Zemlje, ampak tudi krepiti povezanost družbene skupnosti in zavest o skrbi za čisto okolje.” so dodali na slovenjgraški občini.

VIR: MOSG

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije