Združenje občin vlado poziva k ureditvi županskih plač

Združenje občin Slovenije vlado poziva k ureditvi županskih plač. Opozarjajo, da plače direktorjev občinskih uprav, javnih zavodov, komunalnih podjetij ter ravnateljev večinoma presegajo plače županov, zato pozivajo k ustreznemu ovrednotenju županske funkcije. Predlagajo tudi zmanjšanje razlike v plačilu poklicnih in nepoklicnih županov.

“Župani in županje so tisti, ki nosijo breme odgovornosti za vodenje in razvoj občin, zato je prav, da se to prepozna tudi v plačah in se jih primerno ovrednoti. Razmerje med plačami je tisto, ki bode v oči in tudi razvrednoti samo funkcijo župana,” so zapisali v sporočilu, ki so ga objavili na svoji spletni strani.

Vladi so poslali poziv k ureditvi plačnih nesorazmerij med plačami županov in direktorjev občinskih uprav ter javnih zavodov. Ob tem so opozorili, da so se ta nesorazmerja s sprejetjem dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja konec leta 2018 še povečala. Direktorji občinskih uprav in javnih zavodov, komunalnih podjetij ter ravnatelji tako v veliki večini primerov presegajo plačne razrede županj in županov.

V združenju predlagajo tudi, da se spremeni razmerje med plačo župana, ki funkcijo opravljajo poklicno, ter nadomestilom za nepoklicno opravljanje funkcije. Kot so pojasnili, župan za nepoklicno opravljanje funkcije prejeme 50-odstotno nadomestilo. “Ob dejstvu, da nosi enako mero odgovornosti kot za poklicno opravljanje funkcije, ocenjujemo, da bi bilo prav, da se to razmerje zmanjša,” so zapisali. Njihov predlog je višje, na primer 80-odstotno nadomestilo.

“Zavedamo se kompleksnosti problema, ki zajema tudi druge funkcionarje, vendar je prav in nenazadnje tudi že skrajni čas, da se vlaga tudi v funkcionarje, saj se nam bo v prihodnosti lahko začelo dogajati, da ne bo več moč najti kakovostnega kadra, ki bi se bil pripravljen izpostaviti in prevzemati odgovornost za vodenje občin in nenazadnje tudi ministrstev in drugih služb,so še opozorili v Združenju občin Slovenije.

Izpostavili pa so tudi, da so županje in župani poleg predsednika države edini funkcionarji, ki jih neposredno izvolijo volivci. “Zato je prav, da bi se pristopilo k ureditvi tudi tega vprašanja, odpravilo anomalije in ustrezno ovrednotilo plače županj in županov,” so še zapisali.