V občini Radlje ob Dravi v zadnjih letih vrsta rekonstrukcij državne cestne infrastrukture. Župan sodelovanje z direkcijo označil za odlično

Radeljski župan Alan Bukovnik je delo direkcije za infrastrukturo ocenil kot odlično, saj so v sodelovanju z občino Radlje ob Dravi opravili kar nekaj rekonstrukcij državne cestne infrastrukture na območju občine.

“Obnova in modernizacija dela regionalne ceste Vuhred – Ribnica na Pohorju v kraju Vuhred. Ob samo še eni obljubi, ki pa se bo zagotovo v prihodnje uresničila (obnova regionalne ceste Vuhred – Vuzenica) je prav, da naredimo bilanco vlaganj Republike Slovenije v državno cestno infrastrukturo na območju občine Radlje ob Dravi,” je preko družbenega omrežja Facebook sporočil radeljski župan Alan Bukovnik. Dodal je, da namerno ne želi navajati vrednosti posameznih investicij, a kot pravi lahko zagotovi, da se je od leta 2002 odkar je v službi občank in občanov občine Radlje ob Dravi “vložilo s strani države v državno cestno infrastrukturo na območju občine Radlje ob Dravi nekaj deset milijonov evrov.”

Med drugim so izvedli izgradnjo dveh krožišč.

Ob tem je navedel naslednje investicije:

 • Izgradnja obvoznice Radlje 1. faza + viadukt Radlje.
 • Izgradnja obvoznice Radlje 2. faza + akvadukt.
 • Obnova in modernizacija regionalne ceste Radlje ob Dravi – mednarodni mejni prehod Radelj. M
 • Modernizacija regionalne ceste Vuhred – Ribnica na Pohorju v celotnem poteku ceste na območju občine Radlje ob Dravi.
 • Izgradnja 2 krožišč.
 • Celovita obnova treh mostov na Vasi na magistralni cesti Dravograd – Maribor.
 • Celovita obnova mostu čez reko Dravo in železnico v Vuhredu.
 • Celovita obnova kamnite zložbe v Radljah ob Dravi iz leta 1849 na Koroški cesti.
 • Ureditev hodnika za pešce med mostom čez reko Dravo in naseljem Sp. Vižinga.
 • Izvedba zaščitnih mrež na Zg. Kozjem Vrhu in pri hidroelektrarni Vuhred.
 • Preplastitve državnih cest na relaciji Zg. Vižinga – Muta, od krožišča v Sp. Vižingi proti Vasi, v naselju Vas, v Zg. Kozjem Vrhu proti HE Vuhred, od rondoja v Sp. Vižingi proti Vuhredu.

FOTO: Investicije v občini Radlje ob Dravi:

Župan Bukovnik je ob tem ocenil sodelovanje direkcije za infrastrukturo in Občine Radlje ob Dravi za odlično. “Zahvaljujem se vsem, ki ste skupaj z nami iz občine Radlje ob Dravi sodelovali pri vseh projektih in s tem ko ste izvajali investicije v cestno državno infrastrukturo v naši občini vsakodnevno dvigali kvaliteto življenja naših občank in občanov,” pa je strnil zapis radeljski župan.

VIR: FB Alan Bukovnik

Dogodki