Search
Close this search box.

V CUDV Črna danes poteka okrogla miza z naslovom: Zaposlitvene možnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju (FOTO)

V Kulturnem domu Črna na Koroškem se je danes ob 9:00 uri pričela okrogla miza z naslovom »Zaposlitvene možnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju«.

Okroglo mizo je v okviru projekta »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem« organiziral CUDV Črna na Koroškem.

Program okrogle mize je pester in udeležilo se ga je kar nekaj strokovnjakov, strokovnih delavcev, predstavnikov podjetij. Prav tako se je okrogle mize udeležila tudi Predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospa Metka Vanček, ki je vse prisotne tudi pozdravila.

Sledila je predstavitev projekta »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem«, ki jo je pripravila direktorica Dalja Pečovnik.

V nadaljevanju bo potekala debata o teoriji in praksi zaposlitvenih možnosti v socialno varstveni dejavnosti. Kako skupne Evropske smernice za prehod iz institucionalne na skupnostno oskrbo spodbujajo zaposlovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju, bo predstavila mag. Barbara Kobal Tomc, dir. Inštituta RS za socialno varstvo. Zaposlovanje oseb z intelektualnimi ter pridruženimi primanjkljaji – pravica ter priložnost tudi za njih pa bo predstavila doc. dr. Erna Žgur, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Grajenje vključujoče družbe in razvoj skupnostnih storitev s pomočjo podjetniške kulture pa Lenka Puh, Etri d.o.o.

Ovire pri zaposlovanju uporabnikov CUDV bo predstavila univ. dipl. prav. Žana Avberšek, CUDV Črna na Koroškem. Predstavitev primera iskanja zaposlitve bosta predstavila Peter Ekart in Maruša Pajenk, CUDV Črna na Koroškem. O temi, Povezani v skupnosti skozi integrirano zaposlitev, bosta spregovorila Mario Grbac in Tatjana Napečnik, CUDV Črna na Koroškem in kmetija Kodrun. Delo me izpopolnjuje, pa Uroš Kotnik in Vanja Grabovac, CUDV Črna na Koroškem in Občina Črna.

Kako v Sloveniji uresničevati 27. člen Konvencije o pravicah invalidov, ki govori o delu in zaposlovanju, bo predstavila Mateja De Reya, direktorica Zveze Sožitje. Izzivi integriranega zaposlovanja uporabnikov VDC in CUDV, bo predstavila univ. dipl. soc. del., višji svetovalec Mirjana Česen, dir. VDC Kranj. ZRSZ – ranljive skupine brezposelnih oseb in njihove možnosti zaposlovanja na odprtem trgu dela, pa prof. fil. in soc. Andreja Pezdirc Vehovar, Zavod RS za zaposlovanje. Na temo, Zaposlitvena rehabilitacija v praksi, bo spregovorila Liljana Toplak, str. delavka SIJ Zip Center d.o.o. V gospodarstvu več ozaveščanja in usposabljanja za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, bo predstavila MSc Katja Pokeržnik, direktorica Koroške gospodarske zbornice.

Primer dobre prakse zaposlitve v režijskem obratu Občine Črna, bo predstavila mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na Koroškem. Sodelovanje pri zaposlovanju uporabnikov CUDV Črna v podjetju CABLEX-M d.o.o., pa gospa Antonija Kupec, CABLEX-M d.o.o.. Delo in uporabniku prijazna komunikacija, pa strok. del. spec., Tatjana Knapp, direktorica Zavoda RISA.

Ob 15:00 se bo okrogla miza zaključila z razpravo udeležencev. Moderator programa je dr. Tomaž Simetinger.

Naj omenimo, da so v CUDV Črna na Koroškem v preteklih letih v Črni in njeni okolici organizirali štirinajst likovnih kolonij. Na njih so skupaj z umetniki in likovnimi pedagogi ustvarjali otroci, mladostniki in odrasli z motnjami v duševnem razvoju, ki se usposabljajo v oddelkih in zavodih iz vse Slovenije.

Dogodki