Uprava za zaščito in reševanje poziva k previdnosti pri kurjenju prvomajskih kresov

Uprava za zaščito in reševanje pred prihajajočimi prvomajskimi prazniki poziva vse organizatorje kresovanj, naj pri tem upoštevajo varnostne ukrepe. Zagotovljena mora biti požarna straža. V primeru požara v naravnem okolju, pa je treba na telefonsko številko 112 nemudoma obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, so še sporočili.

Uprava za zaščito in reševanje poziva organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, naj pri tem upoštevajo napotke o varstvu pred požari.

Kot navajajo mora biti prostor okoli kurišča očiščen vseh gorljivih snovi, če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino). Pri tem mora biti kres ves čas pod nadzorom odrasle osebe.

Kot opozarjajo ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejšem vetru je treba kurjenje kresa prekiniti. Prav tako opozarjajo, da je pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi.

Po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo), še pozivajo.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote.

Prav tako pa lahko občine s svojimi predpisi določijo dodatne pogoje, omejitve in prepovedi kurjenja ter omejitve in prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja, še navajajo. Dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo tudi za določena posebej zavarovana območja.

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci. Spoštovati je treba tudi ukrepe vlade in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede omejevanja širjenja epidemije covida-19, še pozivajo na upravi za zaščito in reševanje.

VIR: Uprava za zaščito in reševanje, STA

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije