Toliko čistega dobička je NLB Skupina ustvarila v polletju

money-2696219_960_720

6. septembra, se je Nadzorni svet NLB d.d. sestal na svoji 57. seji, na kateri je obravnaval poslovanje NLB Skupine v prvih šestih mesecih letošnjega leta. NLB Skupina je v polletju ustvarila 94,3 milijona evrov čistega dobička. Hčerinske banke na trgih JV Evrope so nadaljevale z dobrim poslovanjem in k dobičku skupine pred obdavčitvijo prispevale 38,4 %. 

Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je znašal 116,0 milijona evrov in je v primerjavi z enakim obdobjem lani porasel za 12,5 %.

Čisti skupni prihodki iz poslovanja so znašali 257,4  milijona evrov, kar pomeni 6-odstotno rast glede na enako obdobje lani (1-6 2018: 243,0 milijona evrov). Rast temelji na višjih neto obrestnih prihodkih (5 % več glede na enako obdobje lani) in višjih prihodkih iz čistih odpravnin (3 % več glede na enako obdobje lani). Neto obrestni prihodki so porasli v vseh bankah NLB Skupine, saj so beležile rasti obsega kreditov in znižanje obrestnih odhodkov. Neto krediti strankam so bili 2 % višji kot ob koncu leta 2018, medtem ko so se depoziti strank zvišali za 3 %. Rast izhaja predvsem iz depozitov prebivalstva, ki so se v prvih šestih mesecih leta povečali za 313,3 milijona evrov oziroma za 4 %. Neto obrestna marža ostaja stabilna, strošek tveganja pa je znašal 0 bt.

Trend izboljševanja kakovosti kreditnega portfelja se je nadaljeval. Delež slabih posojil se je zmanjšal na 6,0 %, medtem ko se je mednarodno primerljiv delež nedonosnih izpostavljenosti (v skladu s smernicami EBA) znižal na 4,1 % in je tako skorajda že na ciljni srednjeročni vrednosti (4 %). Količnik skupnega kapitala za NLB Skupino je konec junija dosegel 16,5 %, kar je nad regulatornimi zahtevami. Kljub vse bolj zahtevnemu gospodarskemu okolju nizkih obrestnih mer NLB Skupina uspešno nadaljuje po poti do uresničitve srednjeročnih finančnih ciljev. 

Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi s ključnimi elementi nove strategije NLB Skupine in prižgal zeleno luč za ustanovitev nove leasing družbe. Kot je znano, so z zaključkom privatizacije NLB prenehale veljati določene zaveze, med njimi tudi prepoved opravljanja lizinške dejavnosti. Z novo družbo bo NLB dopolnila nabor svojih storitev z najsodobnejšimi lizing rešitvami, osredotočenimi na mobilnost, v Sloveniji, sčasoma pa tudi v regiji.

Nadzorni svet je potrdil tudi sklic skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri bo skupaj z upravo predlagal spremembo obstoječega sistema plačila članov nadzornega sveta po izvedeni privatizaciji banke. Več informacij bo na voljo v sklicu skupščine, ki ga bo banka objavila v ponedeljek, 9. septembra.

Člani nadzornega sveta so se na seji seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke za drugo trimesečje in podali soglasje k tistim poslom, za katere je to potrebno.

BESEDILO: Nadzorni svet NLB

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.