Search
Close this search box.

Mežiški dolini se obeta zanesljivejša in kvalitetnejša oskrba z elektriko

Mežiški dolini se po več letih opozoril, predvsem iz industrije, obeta bolj zanesljiva in bolj kvalitetna oskrba z električno energijo. Po načrtih bo Eles do leta 2026 oz. 2027 nadgradil in razširil tamkajšnje prenosno elektroenergetsko omrežje. Prva faza projekta je ocenjena na okoli 16 milijonov evrov in jo bo Eles financiral iz lastnih sredstev.

Območje Mežiške doline je napajano enostransko iz smeri Dravograda, kar prinaša velika tveganja za zanesljivost in razpoložljivost napajanja z električno energijo. Kvaliteta električne energije je zaradi tega in zaradi delovanja močnih industrijskih odjemalcev v Mežiški dolini slabša, podobno sicer kot marsikje drugje v Sloveniji, pojasnjujejo na Elesu.

Zato je projekt izgradnje nove, 3,2 kilometra dolge dvosistemske 220-kilovoltne povezave z obstoječega 220-kilovoltnega daljnovoda Podlog-Obersielach in njegovo vključitvijo v načrtovano novo razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Ravne v prvi vrsti namenjen zagotovitvi večje zanesljivosti in razpoložljivosti dobave električne energije celotnemu območju Mežiške doline.

Hkrati se bo z izvedbo celotnega projekta, v katerega sta poleg Elesa vključena tudi Petrol energetika in Sij Metal Ravne, izboljšala kvaliteta električne energije. Predvsem pa bo z izvedbo tega projekta omogočen dolgoročni razvoj za vse subjekte v dolini, so za STA pojasnili na Elesu, ki v Sloveniji skrbi za varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema in v tem okviru tudi za nadgradnjo in širitev prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Ker se bo v prostor umestil objekt državnega pomena, je zanj potrebno pripraviti državni prostorski načrt. Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta je bila že leta 2015 podana na ministrstvo za okolje in prostor. Tam so za STA pojasnili, da je postopek priprave v fazi pridobivanja drugih mnenj nosilcev urejanja prostora, pri čemer se rok za podajo mnenj izteče konec maja letos. Po pridobitvi in uskladitvi mnenj bo ministrstvo pripravilo gradivo za obravnavo in sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu na vladi.

Na Elesu upajo, da bo ta na vladi sprejet do konca letošnjega poletja. Po sprejetju državnega prostorskega načrta se bodo začele priprave na gradnjo, ki obsegajo pridobitev pravice graditi, izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo razpisov za opremo in izvedbo.

Gradnja bi se tako lahko začela v letu 2024 ali 2025 in bi trajala 18 mesecev do dve leti. Kot pojasnjujejo na Elesu, je daljnovod lahko zgrajen v krajšem času, medtem ko je za izgradnjo RTP potrebnih od 18 do 24 mesecev. RTP bo zgrajena znotraj kompleksa družbe Sij Metal Ravne, novi, 3,2 kilometra dolg daljnovod pa se bo povezal z obstoječim daljnovodom Podlog-Obersielach.

Prva faza projekta, ki vključuje gradnjo priključnega daljnovoda in gradnjo RTP, bi bila lahko končana v obdobju 2026/27. Druga faza pa je odvisna od potreb industrije in distribucije. Njen obseg se bo prilagajal razvojnim potrebam območja, so še navedli na Elesu.

Mežiški dolini se po več letih opozoril, predvsem iz industrije, obeta bolj zanesljiva in bolj kvalitetna oskrba z električno energijo. Po načrtih bo Eles do leta 2026 oz. 2027 nadgradil in razširil tamkajšnje prenosno elektroenergetsko omrežje. Prva faza projekta je ocenjena na okoli 16 milijonov evrov in jo bo Eles financiral iz lastnih sredstev.