Slovenjgraška občina vstopila v naložbeno zelo aktivno leto

Mestna občina Slovenj Gradec je vstopila v naložbeno zelo aktivno leto. Končuje se gradnja bloka z neprofitnimi stanovanji, v teku je gradnja bazenskega kompleksa, med večje letos načrtovane naložbe sodi tudi začetek širitev poslovne cone Pameče 3. V mestu je še naprej zelo živahna tudi stanovanjska gradnja.
slovenj gradec

Projekt širitve poslovne cone Pameče 3 predvideva ureditev pet hektarjev velikega območja, na katerem bodo komunalno opremili novih 24 gradbenih parcel za mikro, mala in srednja podjetja. Projekt je ocenjen na 2,3 milijona evrov (z DDV) in med drugim predvideva tudi izgradnjo krožišča na regionalni cesti Slovenj Gradec-Dravograd, ki ga bo nato občina predala v upravljanje državi.

Občina je za projekt ureditve poslovne cone Pameče 3 oddala prijavo na razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj, od koder pričakuje 1,7 milijona evrov, ostalo bo dodala sama. Ker je zemljišče zdaj večinoma še v zasebni lasti, je občina v letošnjem proračunu zagotovila sredstva za odkup večine zemljišč.

Občina načrtuje, da bo v primeru uspešno pridobljenih sredstev sredi leta objavila razpis za izbiro izvajalca del, gradnja pa bi se začela konec poletja oz. v začetku jeseni, je na današnji spletni novinarski konferenci povedal slovenjgraški župan Tilen Klugler. Izgradnja omenjenega krožišča je predvidena v letu 2022.

Po komunalni ureditvi parcel bo občina te investitorjem ponudila na javni dražbi, načrtuje pa, da bodo poslovno cono zapolnili v dveh letih po izgradnji. “Interesenti se že pojavljajo,” je povedala vodja projekta na občini Lidija Požgan.

Na območju, kjer bo v prihodnje urejena poslovna cona Pameče 3, letos poteka licitacija vrednejših sortimentov lesa. Organizatorji licitacije, ki vsako leto pritegne številne tako ponudnike kot kupce lesa in je ena od uspešnejših poslovnih zgodb v regiji, pa se že več let soočajo z iskanjem vedno novih lokacij za izvedbo licitacije.

Župan Klugler je v zvezi s tem povedal, da ves čas intenzivno išče primerna zemljišča za licitacijo. Trenutno nove lokacije ne vidi, a verjame, da bodo v prihodnosti našli ustrezno drugo lokacijo, saj letošnja po ureditvi gradbenih parcel za investitorje ne bo več na voljo za licitacijo vrednejših sortimentov lesa.

Medtem se v Slovenj Gradcu polni tudi industrijska cona Ozare, kjer je občina že prodala večino parcel, v bližini pa je intenzivna tudi stanovanjska gradnja. Trenutno zasebni investitor tam gradi dva bloka s skupno 40 stanovanji, katerih končni kupec bo republiški stanovanjski sklad.

Za tema dvema blokoma bo zasebni investitor še letos začel z gradnjo še dveh stanovanjskih blokov, ta stanovanja pa bodo namenjena za trg, je danes povedal Klugler. Poleg tega na območju poteka oz. je načrtovana tudi gradnja individualnih in vrstnih hiš.

Že spomladi pa bo po načrtih zaključena gradnja bloka s 54 neprofitnimi stanovanji v Slovenj Gradcu. Župan upa, da bodo ključe prihodnjim najemnikom razdelili spomladi, na občini pa je sicer v zaključni fazi izdelava liste upravičencev do neprofitnega najema.

Skupaj z Zdravstvenim domom Slovenj Gradec se občina pripravlja tudi na gradnjo prizidka k zdravstvenemu domu, za kar je že izdelana idejna zasnova. Ta predvideva dodatne prostore za zdravstveni dom, prostore za lekarno in boljše prostorske pogoje za Zdravstveno-reševalni center Koroške. Za pridobitev sredstev občina čaka na razpis ministrstva za zdravje, kamor bi naložbo prijavila. Vzporedno potekajo tudi priprave na energetsko sanacijo zdravstvenega doma z javno-zasebnim partnerstvom.

Proračun slovenjgraške občine je letos rekorden in predvideva za 31,5 milijona evrov odhodkov, od tega kar 56 odstotkov za naložbe.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.