Search
Close this search box.

Na Koroškem brezplačno izobraževanje o demenci

​Demenca je bolezen sodobnega časa, ki prizadene vse več prebivalstva. Mnogi ljudje se prej ali slej srečajo z njo na tak ali drugačen način. Da bi to srečanje bilo čim poznejše in čim manj boleče, se je treba seznaniti z ustrezno preventivo in obvladovanjem te hude bolezni. Socialna zbornica Slovenije je zato pripravila programe nekajdnevnih izobraževanj o demenci. Gre za eno-, dvo- ali tridnevni program, ki se ga bo v prihodnjih dneh možno udeležiti tudi na Koroškem, za udeležence pa bo brezplačen, saj ga sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Izobraževanje »Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju« bo potekalo v Domu starejših na Fari med 15. in 17. marcem 2018, udeležijo pa se ga lahko tako strokovni delavci, ki se pri svojem delu srečujejo z demenco, kot tudi svojci bolnikov in ostali zainteresirani.

Vsebinsko je program izobraževanja zasnovan inovativno in multidisciplinarno. Namen programa je krepiti prenos znanja in ključnih poklicnih kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v institucionalnih in domačih okoljih. Struktura programa izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence glede na izobraževalne aktivnosti vključuje aspekte socialnega dela, psihiatrije, nevrologije, zdravstvene stroke na primarni ravni, socialne gerontologije, institucionalnega okolja za varstvo starejših, pomoči družini na domu oz. socialne oskrbe ter skupin za samopomoč in delo s prostovoljci.

Temeljni cilj programa je izobraževanje in osveščanja za obvladovanje demence v vseh slovenskih statističnih regijah, kjer bomo prehajali od regije z najvišjo vrednostjo indeksa razvojne ogroženosti do regije z najnižjo vrednostjo tega indeksa. To je strateško in razpisno izhodišče Ministrstva za zdravje Republike Slovenije. Program izobraževanja »Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju« bo izveden kot tridnevni, dvodnevni in enodnevni program izobraževanja.

Ciljna skupina tridnevnega programa izobraževanja so osebe, ki so (ne)posredno v stiku z osebo z demenco v institucionalnem in/ali v domačem okolju. Delijo se na dve podskupini, in sicer na strokovne delavce in sodelavce v verigi oskrbe za osebe z demenco pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev za starejše – institucionalno varstvo v domovih za starejše, in na socialno oskrbo na domu, ki jo izvajajo domovi za starejše ter neformalni oskrbovalci in drugi deležniki v verigi oskrbe za osebe z demenco v domačem okolju.

Ciljna skupina dvodnevnega programa so strokovni delavci, sodelavci in laiki oziroma nestrokovnjaki oziroma t.i. trenerji, ki bodo svoja znanja prenašali na ostale, vodili skupine za samopomoč in prostovoljce.

Ciljna skupina enodnevnega programa so strokovni delavci, sodelavci in laiki oziroma nestrokovnjaki oziroma t.i. trenerji, ki bodo svoja znanja prenašali na ostale, vodili skupine za samopomoč in prostovoljce.

Prijava je mogoča preko: https://www.szslo.si/prijava-na-dogodek

Dogodki