Prva slovenjgraška strategija za mlade v zaključni fazi

Mladinski svet Slovenj Gradec od leta 2018 aktivno pripravlja prvo strategijo za mlade za mestno občino Slovenj Gradec.

Dokument, pri katerem so z impulzi sodelovali tudi predstavniki Turističnega društva mladih, društva Eksperimentalne umetnosti, Skate Park Slovenj Gradec, Spektakularnost glasbe in raum AU, vsebuje povzetek mladinskega dela pri nas, analizo stanja mladih in opredelitev ukrepov, ki jih bo občina Slovenj Gradec skupaj z mladinskimi organizacijami izvedla v naslednjih petih letih.

Ukrepi zajemajo področja stanovanj, izobraževanja, zaposlovanja, informiranja mladih, mobilnost, mladinskega organiziranja in sodelovanja občine in mladih v letih 2020-2025. Pri nastajanju je pomagala krovna organizacija Mladinski svet Slovenije.

Na srečanju mladih in občine so sodelovali predstavniki društev članic Mladinskega sveta Slovenj Gradec: Jaka Cesar (Turistično društvo mladih), Tomo Novosel (Društvo eksperimentalnih umetnosti), Miha Glavič (Društvo Skate Park Slovenj Gradec), Aleš Gangl (Spektakularnost Glasbe) in Urška Čerče (raum AU)

V pričetku meseca oktobra so se člani Mladinskega sveta sestali z vodstvom zavoda Spotur. Mladi so predstavili strategijo, uskladile so se ideje o formi in glavnih vsebinskih poudarkih. 12.oktobra je potekal sestanek v sejni sobi mestne občine, kjer so mladi predstavili predloge in prejeli informacije o projektih, ki se načrtujejo za mlade iz strani občinskih delavcev. Zapisale so se vse pobude. V strategijo so bili dodani vsi realni predlagani ukrepi, ki bodo javno objavljeni najkasneje do začetka 2021.

Pri strategiji, ki so jo sooblikovali mladi, je bilo možno sodelovati preko javno objavljenih anket ali neposrednih predlogov. Odziv je bil dober, ostaja pa želja Mladinskega sveta, da pristopijo k sodelovanju nove generacije, ki bodo ključne za nadaljnji razvoj mladih pri nas. 

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun