Pečovnikova: Gre večinoma za občinska zemljišča, medtem ko gre v Dravogradu za zasebno zemljišče

Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem je korak bližje uresničitvi že dlje časa načrtovanega projekta deinstitucionalizacije, s katerim bodo okoli 70 stanovalcev iz centralne zgradbe preselili v 13 manjših stanovanjskih enot v šestih koroških občinah. Za nakup zemljišč v teh občinah država namenja skoraj 330.000 evrov.

Vlada je namreč v torek na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila nov projekt, poimenovan Odkup zemljišč na Koroškem za potrebe CUDV Črna na Koroškem, čemer smo že poročali TUKAJ.

Ocenjena vrednost naložbe v nakup 13 zemljišč znaša dobrih 327.000 evrov z DDV. Sredstva za nakup bo zagotovilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so v torek sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

“To za nas pomeni zeleno luč za odkup zemljišč,” je za STA dejala direktorica CUDV Črna Dalja Pečovnik. Gre večinoma za občinska zemljišča, ki so že znana, in sicer v občinah Mežica, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi in Muta, medtem ko gre v Dravogradu za zasebno zemljišče.

Pečovnikova pričakuje, da bodo v kratkem podpisali pogodbe o nakupu zemljišč, sledila bo priprava gradbene dokumentacije, nato pa bi lahko gradnjo, če ne bo kakšnih zapletov in nepredvidenih okoliščin, začeli spomladi prihodnje leto. Zasnove projektov predvidevajo izgradnjo tipskih hiš, ki bodo prilagojene življenju in potrebam stanovalcev. Preselitev stanovalcev iz centralne stavbe v Črni na nove lokaciji pa je predvidena do jeseni leta 2023.

CUDV Črna je socialnovarstveni zavod, ki ima okoli 250 zaposlenih in skrbi skupno za več kot 300 uporabnikov – otrok, mladostnikov in odraslih z motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami. Od tega jih okoli 150 biva v osrednji stavbi v Črni, ki se že dolgo sooča z veliko prostorsko stisko, preostali pa že zdaj bivajo v ločenih bivalnih enotah oz. skupnostih v Črni in drugih krajih Mežiške doline, tako da zavod že ima izkušnje z bivanjem uporabnikov v manjših enotah.

S preselitvijo se bo okoli 70 uporabnikov CUDV večinoma vrnilo v lokalno okolje, iz katerega sicer izhajajo. S tem se bodo vanj lažje vključevali, bližje bodo svojcem, prav tako preselitev za uporabnike pomeni bolj neodvisno življenje in večjo možnost izbir na različnih področjih življenja.

Celotni projekt deinstitucionalizacije CUDV Črna je ocenjen na slabih 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 1,9 milijona evrov.

V CUDV Črna so s pripravami na izvedbo projekta nadaljevali tudi v času nedavnih kriznih razmer, ko so se spopadali z obvladovanjem velikega žarišča okužb z novim koronavirusom med uporabniki in zaposlenimi. Doslej so v centru potrdili več kot 130 okužb, od tega je trenutno aktivno okuženih še 12 nedavno potrjenih okužb med zaposlenimi, medtem ko med uporabniki novih okužb v zadnjih dneh niso potrdili.

Za izvajanje projekta deinstitucionalizacije so v začetku septembra dodatno zaposlili 12 oseb, a so v času epidemiološke krize nekaj na novo zaposlenih vključili tudi v reševanje nastalih razmer. Sicer pa projektna skupina z novimi zaposlenimi pripravlja tudi vsebinski del deinstitucionalizacije, ki med drugim zajema pripravo uporabnikov na nov način življenja, pripravo svojcev in lokalnih skupnosti, izobraževanja, iskanja možnosti za zaposlitve uporabnikov in podobno.

So pa tudi izkušnje z obvladovanjem okužb z novim koronavirusom potrdile pravilnost strategije deinstitucionalizacije zavoda. “V velikih natrpanih stavbah je zelo težko zagotoviti, da se okužbe ne prenašajo z osebe na osebo. Menimo, da z manjšimi stanovanjskimi skupinami in tudi manjšimi bivalnimi enotami nasploh lahko zamejimo množični prenos okužb,” je izpostavila direktorica CUDV Črna. Zavzema se, da bi možnost bivanja v manjših enotah v prihodnjih letih zagotovili vsem uporabnikom iz centralne stavbe v Črni.