Nov projekt: Odkup zemljišč na Koroškem za potrebe CUDV Črna

Vlada je na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve v veljavni načrt razvojnih programov 2020 – 2023 uvrstila nov projekt - Odkup zemljišč na Koroškem za potrebe Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem.


CUDV Črna na Koroškem je socialno varstveni zavod, ki izvaja dejavnosti za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami. Zavod zagotavlja osnovno in socialno oskrbo, zdravstveno nego, delovno in fizioterapijo ter programe vzgoje in izobraževanja.

V CUDV Črna na Koroškem z odpiranjem bivalnih enot in stanovanjskih skupin sledijo deinstitucionalizaciji, katera omogoča posamezniku uresničevanje procesa vključevanja v družbo ter kar najbolj neodvisno in samostojno obliko bivanja ob hkratni celostni podpori in varnosti matičnega zavoda.


Nadaljevanje procesa deinstitucionalizacije za CUDV Črno pomeni razselitev približno 70 stanovalcev iz centralne zgradbe v 13 manjših stanovanjskih enot v 6 različnih lokalnih okoljih oziroma občinah: Mežica, Dravograd, Slovenj Gradec/Ozare, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi in Muta.

Za stanovalce bo preselitev v te stanovanjske enote pomenilo vrnitev v domače okolje, saj se bodo vanje preselili tisti stanovalci, ki izhajajo iz določenega lokalnega okolja. Manjše stanovanjske skupine so najbolj ustrezen način preselitve ljudi iz zavoda v skupnost. Uporabniki bi se tako lažje vključevali v lokalno okolje, obiskovali razne prireditve v kraju, obiskovali knjižnice, se vključevali v lokalno zdravstveno oskrbo, se včlanili v razna lokalna društva ter se družili z lokalnim prebivalstvom in s tem širili socialne stike.

Uporabniki bodo v stanovanjskih enotah živeli bolj neodvisno življenje, ki temelji na socialnem modelu oviranosti, ki priznava, da ljudje pri svoji izbiri niso omejeni zaradi kakršnih koli lastnosti ali stanja osebe, temveč zaradi družbenega in fizičnega okolja, v katerem živijo. Ljudje morajo živeti v okoljih, ki jih podpirajo, da sprejemajo neodvisne in samostojne odločitve.

Za prehod iz institucionalne oskrbe v skupnostno življenje je zelo pomembna zagotovitev ustreznega bivališča, ki uporabnikom in uporabnicam omogoča kar največ možnosti izbire in nadzora nad tem kje in s kom živijo. Ključnega pomena je, da so manjše namestitvene enote tako cenovno kot fizično dostopne, da niso zunaj skupnosti, v bližini vse pomembne infrastrukture (zdravstvena, izobraževalna, socialna, prostočasna in druga), varne ter razpršene po ozemlju Republike Slovenije, s čimer se prispeva k širitvi mreže in posledično lažji dostopnosti do takšne oblike bivanja.

Investicija v nakup zemljišč je pomembna, saj bo v srednje oziroma dolgoročnem obdobju omogočila tudi zagotovitev izboljšanja pogojev bivanja ter nadaljevanje izgradnje mreže namestitvenih enot. Z nakupom 13 zemljišč na področju Koroške se bo CUDV Črna na Koroškem omogočilo nadaljevanje procesa deinstitucionalizacije, in sicer z vzpostavitvijo stanovanjskih skupin za odrasle osebe z motnjami v duševnem zdravju. Hkrati se bo tudi izboljšal življenjski standard oseb, ki živijo v tovrstnih institucijah, tako tistih, ki se preselijo v dislocirane enote ali stanovanjske skupine kot tistim, ki v instituciji ostanejo, saj se sprostijo prostorske kapacitete, s tem pa posledično izboljša standard tudi obstoječim uporabnikom zavoda, pojasnjujejo na Vladi RS.

Ocenjena vrednost investicije znaša 327.684,18 EUR z DDV. Sredstva za investicijo bo zagotovilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predviden zaključek investicije je v letu 2020.

Besedilo: www.gov.si

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun