Na Ravnah načrtujejo energetsko prenovo devetih objektov v lasti občine

Na Ravnah na Koroškem načrtujejo energetsko obnovo devetih objektov v lasti občine. Občina bi energetske obnove, s katerimi bi izboljšala delovne in bivalne pogoje za uporabnike stavb, izvedla v okviru javno-zasebnega partnerstva, računa tudi na nepovratna sredstva ministrstva za infrastrukturo. Naložba v vse je ocenjena na 4,7 milijona evrov.

Na občini načrtujejo, da se bodo za pridobitev slabe polovice potrebnih sredstev prijavili na razpis ministrstva za infrastrukturo, ki je odprt še do konca januarja 2022. Za preostali večji del potrebnih sredstev pa bi pridobili zasebnega partnerja, ki ga bo občina poiskala z javnim razpisom in mu podelila koncesijo.

Medtem ko občina računa, da bo na razpisu ministrstva pridobila nepovratna sredstva, pa bi sredstva, ki bi jih vložil izbrani investitor, ta potem dobil vrnjena od uporabnikov stavb tako, da se zanje kljub energetski sanaciji objekta strošek energentov ne bi znižal, ampak bi ostal enak, razliko iz prihranka pa bi torej dobil koncesionar. Ta bi z objekti upravljal predvidoma 15 let.

Kot je na zadnji novinarski konferenci povedal župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen, je v zvezi s tem podjetje Petrol občini že poslalo vlogo o zainteresiranosti, na občini pa računajo, da se bo na javni razpis, ki ga bodo objavili, če bodo prej tudi uspešni pri pridobivanju sredstev na razpisu ministrstva, prijavil še kdo.

V načrtovano energetsko prenovo je vključenih devet stavb v občinski lasti, za katere je po nedavno sprejetem predinvesticijskem dokumentu predvidena izvedba različnih organizacijskih in tehničnih ukrepov. Gre za stavbe ravenske mestne hiše, Zdravstvenega doma Ravne, OŠ Koroški jeklarji z glasbeno šolo, objekt DTK, objekt nekdanje SDK, stari del Kulturnega centra, OŠ Prežihovega Voranca, podružnično šolo v Kotljah in tudi del vrtca v Kotljah.

Za vse objekte je trenutno naložba ocenjena na 4,7 milijona evrov, po načrtih občine pa bi na razpisu ministrstva pridobili 41 odstotkov potrebnih sredstev, 56 odstotkov bi prispeval zasebni investitor, občina pa prispevala okoli dva odstotka. Če bodo načrti uspeli, bi naložbe izvedli v letih 2022 in 2023, je napovedal župan Rožen.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije