Search
Close this search box.

Minister Černač: “Več kot milijon evrov sredstev Stanovanjskemu podjetju Ravne”

Minister Zvonko Černač je danes s koroškimi župani iskal rešitve za učinkovitejše in ustreznejše črpanje evropskih sredstev

Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač se je danes mudil v Dravogradu. V Dvorcu Bukovje se je s koroškimi župani pogovarjal o izvajanju projektov s pomočjo evropskih sredstev in izmenjal poglede na evropsko kohezijsko politiko v novem programskem obdobju 2021–2027.

Srečanje ministra s koroškimi župani

Minister Černač je danes v Dravogradu med drugim poudaril, da je namen obiskov po slovenskih občinah prenos informacij o izkušnjah z izvajanjem evropske kohezijske politike v aktualnem obdobju in izmenjati poglede na novo programsko obdobje.

Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač 

Dejal je, da je postopke in pravila na nivoju države potrebno poenostaviti. »Za naprej je treba oblikovati jasna navodila, ki bodo veljala čez celotno finančno perspektivo in izboljšati komunikacijo med tistimi, ki sredstva koristijo, in tistimi, ki sredstva upravljamo,« je še dodal. Omenil nekaj različnih projektov, za katere so uspešno prejeli evropska sredstva, med drugim tudi za poslovno stavbo Stanovanjskega podjetja Ravne na Koroškem.

VIDEO: Izjava ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonka Černača: “Politika zdajšnje vlade gre v krepitev regij in regionalnih institucij. Da institucije, ki delujejo v določenem okolju, tam tudi ostanejo.”

Černač je omenil tudi dodatna sredstva v višini 750 milijard evrov na ravni EU, ki jih je za odpravo posledic pandemije COVID-19 predvidela Evropska komisija. »Iz tega naslova bo Slovenija upravičena do 2,6 milijarde evrov za ukrepe na področju zdravstva, gospodarstva in trga dela. V tem okviru bomo spremenili Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 in pripravili podlage za naprej,« je pojasnil minister.

Ni pa minister Korošcem prinesel spodbudnih informacij glede načrtovanega projekta Pohorka, ki sicer sodi pod okrilje okoljskega ministrstva in pri katerem je Regionalna razvojna agencija (RRA) Koroška vodilni partner. Projekt celovito pristopa k reševanju zastavljenih naravovarstvenih ciljev in hkrati vzpostavlja pogoje za “naravni turizem na Pohorju” ter ima po besedah direktorice RRA Koroška Karmen Sonjak bistven posredni vpliv na nadaljnji razvoj turizma na tem območju in s tem povezanih delovnih mest.

Minister stoji za stališčem, da je treba projekt Pohorka racionalizirati tako, da se lahko z njim še vedno dosegajo isti zastavljene cilji. Sredstva, ki jih bodo projektu odvzeli, pa bi namenili za druga področja oz. potrebne projekte. Sonjakova nasprotno meni, da s finančno okrnjenim projektom ne bodo dosegali sicer s strani države zastavljenih naravovarstvenih ciljev.

Danes se je na Koroškem mudil minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač. Z župani koroških občin se je pogovarjal o izvajanju projektov s pomočjo evropskih sredstev in izmenjal poglede na evropsko kohezijsko politiko v novem programskem obdobju 2021–2027.
Predsednika Sveta koroške regije Franjo Golob 

“Včeraj smo dobili pisni odgovor vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter okoljskega ministrstva, da bo žal projekt treba racionalizirati, ampak vseeno se ga bo dalo izpeljati,” je k temu dodal predsednik Sveta koroške regije, župan Občine Vuzenica in predsednik Sveta koroške regije Franjo Golob.

VIDEO: Izjava predsednika Sveta koroške regije Franja Goloba 

Glede prihodnjih projektov, ki jih regija načrtuje oz. o njih razmišlja, pa je Golob danes dejal, da si v regiji želijo, da se nadaljujejo infrastrukturni projekti v komunalno in kolesarsko omrežje, prav tako regija potrebuje telekomunikacijska vlaganja na območjih t.i. belih lis. Med drugim si širokopasovno omrežje želijo tudi v občinah Prevalje in Podvelka.

Černač je danes obiskal tudi Stanovanjsko podjetje Ravne. Glede aprilske odločitve vlade, ki je odpravila v preteklosti sprejet vladni sklep o pripojitvi tega ravenskega podjetja republiškemu stanovanjskemu skladu, je Černač dejal, da je bil sklep o pripojitvi slaba odločitev, zato ga je sedanja vlada odpravila. “Ne znam si predstavljati, da bi se sčasoma s to pripojitvijo na Koroškem izgubilo še 20 do 30 delovnih mest, ki jih že tako primanjkuje. Politika te vlade gre v nasprotni smeri, gre v smeri krepitve regij in regionalnih institucij,” je dejal Černač.

Povedal je tudi, da mu je direktor podjetja Benjamin Jakičič predstavil mednarodni projekt, v okviru katerega je ravensko podjetje uspelo pridobiti nepovratna sredstva v višini prek enega milijona evrov za zunanjo obnovo starejšega stanovanjsko-poslovnega objekta.

Vir: STA

Dogodki

Minister Zvonko Černač je danes s koroškimi župani iskal rešitve za učinkovitejše in ustreznejše črpanje evropskih sredstev