Mesec v poslanici: Cilj je družbeno priznano in ustrezno nagrajeno socialno delo

Krepitev socialnega dela je ena izmed temeljnih zavez ministrstva, saj gre za izjemno pomembno delo, ki zagotavlja podporo in pomoč vsakomur, ki se znajde v stiski, je v poslanici ob svetovnem dnevu socialnega dela zapisal minister Luka Mesec. "Naš cilj je, da postane socialno delo družbeno priznano in ustrezno nagrajeno," je poudaril.

“Socialno delo zaobjema vse tisto, kar storimo za druge. Je odraz družbene solidarnosti in pravičnosti, zato je pomembno, da z ukrepi in politikami socialno delo vseskozi postavljamo v ospredje. Na ministrstvu ostajamo močno zavezani boju proti revščini in socialni izključenosti, na človeku dostojanstven in pravičen način. To je tudi temelj socialnega dela,” je ob svetovnem dnevu socialnega dela zapisal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

“Naš cilj je vrniti ugled poklicu socialnih delavk in delavcev, saj so oni tisti, ki prvi prepoznajo stiske ljudi in ljudem v stiski zagotovijo ustrezne oblike pomoči. Vsak teden obiščem eno od institucij, ki jih pokriva ministrstvo, in ob tem spoznam veliko izjemnih ljudi, ki jih vodi odgovornost do dela in posameznikov v stiskah in ranljivih situacijah. Naloga ministrstva je zagotoviti kakovostne pogoje za njihovo delo,” je dodal minister Mesec. Na ministrstvu zato načrtujejo krepitev usposobljenega kadra za kakovostno delo z ljudmi, ki so se znašli v stiski.

V okviru ukrepov Evropske unije bodo zagotovili dodaten kader, poenostavili informacijski sistem in zagotovili kontinuirana izobraževanja. Prizadevajo si tudi zagotoviti zadostno število zaposlenih, v okviru pogajanj so zagotovili ustreznejša izhodišča, kadrovske štipendije in pripravništva. V ospredje ta trenutek po ministrovih besedah postavljajo najbolj pereča področja, kot so nasilje, duševno zdravje, brezdomstvo.

Socialni delavke in delavci so tako kot v javnih zavodih nepogrešljivi tudi v številnih nevladnih organizacijah, ki delajo na področju socialnega varstva in ki jih prav tako že vrsto let sofinancira ministrstvo. Posledično so se oblikovali kakovostni in uporabnikom prijazni socialnovarstveni programi, ki se izvajajo po celotni Sloveniji, je ocenil Mesec.

V skladu z zakonom o socialnem varstvu in pravilnikom o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva vsako leto tudi objavljajo razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva. Nagrade in priznanja ministrstvo podeljuje za izjemne uspehe pri delu na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti, je še zapisal minister.

Svetovni dan socialnega dela obeležujemo vsak tretji torek v marcu na pobudo Mednarodne zveze socialnih delavcev.

Dogodki