Search
Close this search box.

Izteka se rok za zahtevo za pravice vojnega invalida zaradi posledic agresije na Slovenijo

Potencialni upravičenci za priznanje statusa in pravic vojaškega vojnega invalida oziroma civilnega invalida vojne zaradi posledic vojaške agresije na Slovenijo v letu 1991 se izteka. Rok za vložitev zahteve za priznanje tega statusa in pravic je v skladu z dopolnitvijo zakona o vojnih invalidih, sprejeto lani, namreč 31. december.

Zahtevo za priznanje statusa in pravic vojaškega vojnega invalida ali civilnega invalida vojne na podlagi okvare zdravja zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni, dobljene ob vojaški agresiji na Slovenijo, lahko še v soboto vložijo vsi tisti, ki je v skladu z omenjenim zakonom še niso mogli.

Prav tako se v soboto izteče rok za vložitev zahteve za priznanje pravic družinskim članom osebe, ki je umrla zaradi posledic bolezni, dobljenih v omenjenih okoliščinah, če je potencialni upravičenci v skladu z omenjenim zakonom še niso mogli vložiti.

Po navedbah prejšnje vlade kot predlagateljice dopolnitve relativno kratek rok po zakonu o vojnih invalidih ni predvidel problemov, ki so dejansko nastali pri dokazovanju oziroma pridobivanju ustreznih potrdil. Nekaterim pripadnikom teritorialne obrambe, ki so sodelovali pri obrambi Slovenije in se jim je zaradi opravljanja vojaške dolžnosti poslabšalo zdravje, je bilo zaradi dolgotrajnih postopkov poslabšanje zdravstvenega stanja kot podlaga za priznanje statusa po tem zakonu ugotovljeno šele kasneje.

Glede na to niso mogli v zakonsko predpisanem roku vložiti zahteve za priznanje statusa vojaškega vojnega invalida in pravic na tej podlagi. Pa tudi civilni invalidi vojne so zdravljenje zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni pogosto končali po roku, ko je še bilo mogoče vložiti zahtevek za priznanje statusa in pravic po omenjenem zakonu.

Dogodki