FURS: Kdaj lahko pričakujejo nakazilo dohodnine zavezanci, ki so vložili ugovor?

Furs prvim zavezancem, ki so podali ugovore zoper informativne izračune, izdal odločbe o odmeri dohodnine. Rešenih že 65,87 % vseh vloženih ugovorov.

V teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 24.193 (65,87 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine, so danes sporočili s Finančne uprave RS. Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na TRR zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine.

Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostale zavezance Finančna uprava RS nadaljuje postopke odmere dohodnine in bo odločbe izdala do 31. oktobra 2019.

V zvezi z dohodnino 2018 je bilo izdanih 1.543.609 informativnih izračunov dohodnine (IID). Zoper te izračune je do roka podalo ugovor 36.727 (2,38 %) zavezancev, od tega se jih je 22.365 (60,89 %) nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

Od 24.193 odločb, ki so bile v teh dneh izdane zavezancem, ki so podali ugovore zoper IID, jih je 16.559 (68,45 %) z vračili, 6.075 (25,11 %) z doplačili in 1.559 (6,44 %) brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši je skupaj 11.405.467 EUR vračil in 3.140.530EUR doplačil. Povprečni znesek vračila znaša 688,78 EUR, povprečni znesek doplačila pa 516,96 EUR.

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se pošlje na naslov Finančne uprave RS, ki je naveden v pravnem pouku odločbe. Upravne takse ni. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve. To pomeni, da mora zavezanec kljub morebitni pritožbi davek plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

Zavezanci, ki imajo doplačilo dohodnine, bodo lahko plačilne naloge poravnali tudi s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) in z mobilnimi denarnicami, ki podpirajo plačevanje s plačilnimi karticami, in sicer brez provizije. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam so dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji. Več informacij na spletni strani UJP.

Vir: www.gov.si – FURS