računsko sodišče

Računsko sodišče za izboljšanje poslovanja podalo priporočila občini Črna, ta izpostavlja kadrovske težave

Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja Občine Črna na Koroškem v lanskem letu ugotovilo več nepravilnosti, zato je občini izreklo mnenje s pridržkom in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Vnovič izvoljena županja občine Romana Lesjak pa je v odzivu za STA izpostavila kadrovske težave in napovedala upoštevanje priporočil.

Preberi »

Računsko sodišče o poslovanju Občine Ravne na Koroškem s pridržkom

Računsko sodišče je v pregledu pravilnosti poslovanja Občine Ravne na Koroškem v letu 2017 občini izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je namreč nekaj nepravilnosti in pomanjkljivosti, med drugim pri pripravi proračunskih dokumentov, izplačilu sredstev, sklepanju pogodb, oddajanju prostorov v najem in javnih razpisih. Sodišče ni zahtevalo odzivnega poročila, saj je občina že sprejela nekatere ukrepe.

Preberi »

Računsko sodišče dravograjski občini izdalo negativno mnenje

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bilo poslovanje Občine Dravograd v letu 2016 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja, zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki so jih navedli v revizijskem poročilu za leto 2016, v pomembnem neskladju s predpisi in usmeritvami.

Preberi »