Pristojni organi pri nabavah zaščitne opreme po ugotovitvah računskega sodišča niso bili učinkoviti

Računsko sodišče je v poročilu o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme ugotovilo, da vlada, ministrstva za zdravje, gospodarstvo in obrambo ter Zavod RS za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme v času epidemije koronavirusa niso bili učinkoviti. Odzivi na poročilo so različni.

Računsko sodišče je v danes objavljenem poročilu zapisalo, da so pri izvedbi revizije upoštevali izredne okoliščine, v katerih so delovali revidiranci v času nabav zaščitne in medicinske opreme, ki so se odražale predvsem v nestabilnosti svetovnega trga, pomanjkanju zaščitne in medicinske opreme, hkrati pa v pomanjkanju informacij o tem razvoju epidemije covida-19 v Sloveniji.

Po oceni računskega sodišča vlada, omenjena tri ministrstva in zavod za blagovne rezerve niso bili učinkovito organizirani pri javnem naročanju in nabavah nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. “Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti,” je zapisalo računsko sodišče v poročilu revizije, ki se nanaša na obdobje od 1. januarja 2020 do izdaje osnutka revizijskega poročila konec decembra lani.

Zavod, vlada in medresorska delovna skupina niso zagotovili sistema sklepanja pogodb izključno na podlagi popolnih ponudb. Med drugim je zavod sklenil pogodbe, čeprav pred tem ni pridobil ponudb, v več primerih je sklenil pogodbe pod manj ugodnimi pogoji, kot je izhajalo iz ponudb.

Z opustitvijo ustreznih kontrolnih postopkov pa je zavod prispeval k temu, da je bilo razdeljeno ter uporabljeno tudi blago, ki uporabnikom ni zagotavljalo ustrezne varnosti. Računsko sodišče je vladi in zavodu naložilo popravljalne ukrepe.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je v izjavi za STA po objavi revizijskega poročila ocenil, da se ni vedelo, kdo je general v tej vojni za nabavo opreme.

Kot je dejal Vesel, je računsko sodišče prepoznalo izredne okoliščine, v katerih je potekala nabava opreme, a akterji, ki so bili v njo vpeti, “niso bili učinkoviti zaradi nedodelanih vlog akterjev” v smislu prevzemanja odgovornosti.

Izpostavil je nejasno vlogo ministrstva za gospodarstvo pri izvedbi nabav. Kaj naj bi počeli, na kakšen način, kako so separatno nekatere ponudbe, ne pa vseh, ki so jih prejeli, poslali zavodu za blagovne rezerve, ki je bil zadolžen za nabave. Pri nekaterih poslih so sami prevzeli vlogo naročnika, kar se je revizorjem zdelo nesprejemljivo, je navedel Vesel.

Posebej problematično pa je po njegovem dejstvo, da je veliko ponudb ostalo nepregledanih.

Predsednik vlade Janša je ugotovitve računskega sodišča pospremil s tvitom: Seveda ne. Ko v izrednih kaotičnih razmerah poskrbiš za nabavo in rešiš na stotine življenj – nisi učinkovit. Učinkovit je Marjan Šarec, ki je dal maske na Kitajsko in pustil prazna skladišča. Pa predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je tudi ‘učinkovit’, saj je nepridobitno pokasiral milijon evrov.”

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v izjavi za medije zavrnil očitke iz poročila računskega sodišča, ki se nanašajo na domnevno kršenje načela preglednosti in enakopravne obravnave vseh ponudnikov.

Strinjal se je z ugotovitvami, da je bil sistem nabave zaščitne opreme ob izbruhu epidemije covida-19 neučinkovit in da Slovenija ni bila pripravljena na tak izziv. Ne strinja pa se z oceno, da je vlada takrat delovala neučinkovito. Za zdravstveni sistem je namreč vlada nabavila vse, kar je potreboval, pravi.

Glede ustreznosti nabavljenih ventilatorjev je spomnil, da je ministrstvo pred nabavo dobilo strokovna mnenja, pri čemer se vse ventilatorje uporablja še danes.

Sicer pa poročilo, kot je sklenil, ne potrjuje natolcevanja opozicije in nekaterih medijev, da gre za korupcijo.

Po ocenah iz dela opozicije ugotovitve iz objavljanega poročila niso nobeno presenečenje. Med drugim pozivajo s spoštovanju priporočil sodišča in nadaljnjemu ukrepanju ustreznih organov.

V koalicijskih poslanskih skupinah pa so s komentarji glede ugotovitev računskega sodišča še zadržani. Objavljenega poročila namreč še niso uspeli preučiti, so dejali v izjavah za medije ob robu seje v DZ.

Na objavljeno poročilo računskega sodišča se je odzval tudi Zavod RS za blagovne rezerve. Na zavodu pojasnjuje, da so že maja lani začeli “izvajati aktivnosti, s katerimi se vzpostavlja učinkovit sistem poslovanja zavoda in ustrezen pravni red ter transparentnost”.

Kot še so zapisali v pojasnilu, je zavod “podal pripombe na posamezna revizijska razkritja, katera je računsko sodišče upoštevalo v celoti ali deloma”. Prav tako pa je zavod v okviru izvedenih ukrepov, ki jih je pričel izvajati že maja 2020, v celoti izpolnil obveznosti, so še navedli.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije