Search
Close this search box.

Računsko sodišče za izboljšanje poslovanja podalo priporočila občini Črna, ta izpostavlja kadrovske težave

Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja Občine Črna na Koroškem v lanskem letu ugotovilo več nepravilnosti, zato je občini izreklo mnenje s pridržkom in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Vnovič izvoljena županja občine Romana Lesjak pa je v odzivu za STA izpostavila kadrovske težave in napovedala upoštevanje priporočil.

Računsko sodišče je nepravilnosti ugotovilo v povezavi s proračunom ter na področju prodaje in oddaje nepremičnin. Pri tem je med drugim ugotovilo, da občina ni vzpostavila evidence nepremičnega premoženja, zemljišč, ki so bila predmet prodaje, ni vključila v načrt razpolaganja z zemljišči oz. jih je vključila prepozno, prav tako ni sprejela cenika oddaje poslovnih prostorov v občasno uporabo.

Občina je po ugotovitvah računskega sodišča tudi neustrezno izvedla postopke za investicijsko vzdrževanje, nepopolne ponudbe ni izločila iz postopka oddaje v najem, določila je tudi predolgo obdobje oprostitve plačila najemnine, o kateri ni odločala županja in za katero ni bil sklenjen aneks k najemni pogodbi.

Računsko sodišče je več nepravilnosti ugotovilo tudi pri javnih naročilih in pri tekočih transferjih nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Med drugim je občina 20 prejemnikom na področju športa in kulture dodelila in izplačala sredstva, preden je z njimi sklenila pogodbe, štirim društvom pa je zagotavljala brezplačno uporabo športnih objektov in površin za šport, ne da bi izvedla javni razpis.

Po navedbah računskega sodišča se je občina s sklenitvijo dogovora o obročnem plačilu obveznosti zadolžila pri osebi, katere dejavnost ni dajanje posojil, zadolžitve pa ni načrtovala v odloku o proračunu in o njej ni poročala. Prostovoljnemu gasilskemu društvu Črna na Koroškem pa je občina zagotovila sredstva za odplačilo obveznosti iz pogodbe o dolgoročnem kreditu, kar pomeni, da gre za zadolžitev občine brez soglasja ministrstva za finance, so med drugim zapisali pri računskem sodišču.

Računsko sodišče je Občini Črna na Koroškem podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa od občine zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je to bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe oz. ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje, so še navedli pri računskem sodišču.

Romana Lesjak, ki je bila nedavno za županjo Občine Črna na Koroškem izvoljena četrtič zapored, je v odzivu za STA dejala, da je glede na velike težave, ki jih imajo v računovodstvu, saj ne dobijo ustreznega kadra za to delo, mnenje računskega sodišča ustrezno. “Že vmes smo veliko stvari odpravili, absolutno pa bomo upoštevali priporočila, ki jih je dalo računsko sodišče,” je dodala županja.

Dogodki

Računsko sodišče je pri pregledu poslovanja Občine Črna na Koroškem v lanskem letu ugotovilo več nepravilnosti, zato je občini izreklo mnenje s pridržkom in ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Vnovič izvoljena županja občine Romana Lesjak pa je v odzivu za STA izpostavila kadrovske težave in napovedala upoštevanje priporočil.