Znana je višina regresa, ki ga prejmejo zaposleni v Skupini SIJ. Letos bo izveden tudi drugi val napredovanj po uvedbi novega plačnega sistema

V Skupini SIJ so dosegli dogovor s socialnimi partnerji o izplačilu regresa v višini 1.450 evrov, kar je tretjino več kot lani. Regres bo izplačan do konca maja. Skupaj z variabilnim sistemom nagrajevanja, novim plačnim sistemom, sorazmernim dvigom plač z dvigom minimalne plače in nenehnim izboljševanjem pogojev dela sledijo svojemu dolgoročnemu cilju, da bi postali zaželen delodajalec.
SIJ MEtal Ravne
 Tibor Šimonka, glavni podpredsednik, Skupina SIJ. FOTO: Bor Dobrin

»Veseli smo, da smo s socialnimi partnerji uspešno zaključili pogajanja, konstruktivno zbližali izhodišča za pogajanja in se dogovorili glede višine letošnjega regresa. Zaradi okrevanja gospodarstva in truda, ki so ga vložili vodstva družb in zaposleni, je Skupina SIJ v prvem četrtletju letošnjega leta poslovala pozitivno in po nerevidiranih podatkih poslovanja ustvarila 212,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je deset odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Zato smo predlagali tudi izplačilo višjega regresa, kot je bilo načrtovano. S tem sledimo trendu, da je regres, ki ga izplačamo v Skupini SIJ, v povprečju za 25 odstotkov višji od minimalno določenega panožnega regresa in za 35 odstotkov višji od minimalnega regresa v Republiki Sloveniji. Izjema je bila preteklo leto, ko je skupina v oteženih poslovnih okoliščinah ustvarjala izgubo in smo bili primorani zaposlenim izplačati minimalni regres, kar je bila za vodstvo skupine težka odločitev,« je povedal Tibor Šimonka, glavni podpredsednik, Skupina SIJ.

S sindikati so se vodstvo skupine in vodstva družb dogovorili tudi, da bodo revidirali obstoječe kriterije za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost ob koncu leta 2021. Skupina SIJ bo namreč z zaposlenimi v obliki nagrade za poslovno uspešnost delila del dobička, ki bo presegel letni načrt.

Skupina SIJ je v Sloveniji sicer prepoznana kot eden od največjih in zanesljivih delodajalcev, ki nudi varno stalno zaposlitev in plačo za usposobljene zaposlene nad povprečjem trga v Sloveniji. Zavedajo se dinamičnega razvoja novih poklicev in novih panog, pa tudi tega, da metalurgija med mladimi ni prepoznana kot zanimiv in privlačen poklic. Vsa podjetja v panogi se soočajo z zmanjšanjem vpisa na visokošolske in univerzitetne programe, povezane z metalurgijo, in posledično z vse težjim pridobivanjem strokovno usposobljenega kadra. Obenem želijo krepiti zavzetost in zadovoljstvo vseh svojih sodelavcev in sodelavk. Glede na zapisano si bo skupina skladno s strategijo do leta 2025 prizadevala, da postane zaželen delodajalec s še bolj zavzetimi zaposlenimi.

V Skupini SIJ tako že dlje časa izvajajo številne aktivnosti:

  • izplačujejo različne oblike variabilnih nagrad: 2,35 milijona evrov nagrad zaposlenim v letu 2020

Lani so skupajizplačali 1,5 milijona evrov variabilnih nagrad in v prvih dveh mesecih epidemije koronavirusaše dodatnih850 tisoč evrov izrednih nagrad kot motivacijo zaposlenihza doseganje poslovnih načrtov in prisotnost na delu(državni krizni koronski dodatek ni vštet).

  • vzpostavili so sodoben plačni sistem, ki ga nenehno razvijajo: v enajstih letih 35 milijonov evrov več za plače ob primerljivih številu in strukturi zaposlenih

Več kot 2500 zaposlenih v štirih družbah Skupine SIJje bilo 1. januarja 2020umeščenih v nov plačni sistem, ki je bil oblikovan v sodelovanju s socialnimi partnerji in s svetovalnim podjetjem MERCER. Pri tem je napredovalo od 60 do 80 odstotkov zaposlenih, različno po družbah. Plača zaposlenih v proizvodnji se je v povprečju dvignila odpet do 12 odstokov, v skupnih službah pa od tri do sedem odstotkov (brez upoštevanja nagrad in nadurnega dela). Stroški dela na zaposlenega v letu 2021 so v primerjavi z letom 2019 višji za osem odstotkov. V Skupini SIJ stroški dela postopoma rastejo vse od leta 2010. V letu 2021 so planirani stroški dela samo za šest ključnih proizvodnih podjetij Skupine SIJpri primerljivih številu in strukturi zaposlenih za 11 milijonov evrov višjikot v letu 2019 in za 35 milijonov evrov višji kot v letu 2010.

  • letu 2021 bo izveden drugi val napredovanj po uvedbi novega plačnega sistema: napredovalo bo približno 25 odstotkov zaposlenih (odstotek se po družbah lahko nekoliko razlikuje)
  • dviga minimalne plače ne bodo izvedli po »uravnilovki«, ampak bodo prilagodili celoten plačni sistem

Ob napovedanem dvigu minimalne plače v začetku leta 2021 so v Skupini SIJ zavzeli stališče, da plač ne bodo dvignili po sistemu »uravnilovke« z doplačilom do minimalne plače, saj bi to prizadelo predvsem najbolj usposobljene zaposlene, večinoma v proizvodnji. Zato bodo prilagodili vse plačne razrede in ne le dvignili najnižjih osnovnih plač. Pri tem bodo počakali na zaključek kolektivnih pogajanj o novi tarifni prilogi na državni ravni.

  • izboljšujejo pogoje dela, v teku je tudi naložba v prenovo jedilnic

V Skupini SIJ so v zadnjih desetih letih za naložbe za posodobitev proizvodnje namenili skoraj 700 milijonov evrov. Do leta 2025 bodo za naložbe, ki izboljšujejo tudi pogoje dela za zaposlene, namenili nadaljnjih 244 milijonov evrov. Nenehno izvajajo tudi neposredne naložbe v izboljšanje pogojev dela. V letu 2021 bo Skupina SIJ tako izvedla tudi pomembno naložbo v višini 1,5 milijona evrov za dobro počutje in zadovoljstvo zaposlenih. Gre za popolno prenovo jedilnic in opreme kuhinj, v sodelovanju z novim ponudnikom prehrane in svetovalcem-nutricionistom pa si prizadevajo tudi za zagotavljanje zdrave prehrane na delu.

Na prepoznavanje podjetja kot zaželenega delodajalca vplivajo različni dejavniki. V Skupini SIJ glede na naravo metalurške dejavnosti težko naslovijo vse (npr. proizvodnja z neprekinjenim ciklusom in delo v več izmenah; pogoji za delo, ki jih težko primerjamo z drugimi oblikami »lažje« proizvodnje). Zato Skupina SIJ gradi na drugih ključnih dejavnikih zaželenega delodajalca – dva od njih sta primerna plača in izboljšanje pogojev dela.

Besedilo: Skupina SIJ

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.