Živa glasba v gostinskih obratih in na terasah dovoljena za do 50 ljudi

Od torka velja nov odlok o začasni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja, s katerim je vlada zaostrila pogoje za zbiranje ljudi. Med drugim določa, da je živa glasba v gostinskih obratih in terasah dovoljena za do 50 ljudi, za do 500 pa, če je v okviru obrata organizirana javna prireditev. Vlada je objavila tudi odgovore na pogosta vprašanja.
Glavni trg Slovenj Gradec Glavni trg bar

Ali lahko gostinci organizirajo praznovanja ali poslovne dogodke za zaključene družbe?

Če gre za organizacijo dogodka v okviru obratovalnega časa, ko se prostor šteje za javnega, se dogodek lahko izvede, če skupina ne presega 50 oseb in če organizator zagotovi spoštovanje minimalnega stika med ljudmi ter smiselno upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Če se prostor izven obratovalnega časa nameni zasebnemu dogodku, omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.

Ali je v gostinskih obratih, na vrtovih teras, porokah na prostem in pod šotori ter na porokah dovoljena živa glasba?

Če gre za organizacijo v okviru obratovalnega časa, ko se prostor šteje za javnega, se dogodek lahko izvede, če skupina ne presega 50 oseb in če organizator zagotovi spoštovanje minimalnega stika med ljudmi ter smiselno upoštevanje higienskih priporočil NIJZ. Če je takšen dogodek zaprtega tipa in dostop ni omogočen vsakemu, omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ.

V primeru, da je v okviru gostinskega obrata organizirana javna prireditev, je dovoljeno zbiranje do 500 obiskovalcev, a le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi. Organizator mora takšno prireditev prijaviti na policijski postaji, prijavi pa predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Kako se s poročnimi slavji in maturantskimi plesi?

Poročna slavja v gostinskih lokalih in podobnih obratih ter maturantski plesi so dovoljeni, če skupina ne presega 50 oseb in če organizator zagotovi spoštovanje minimalnega stika med ljudmi ter smiselno upoštevanje higienskih priporočil NIJZ. Enako velja za izvedbo poročnega obreda, za katerega je pristojna upravna enota in se izvaja na javnem kraju. Za poročna slavja v zasebnih prostorih omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ.

Ker ne gre za organizirane javne prireditve, mnenje NIJZ ni potrebno.

Ali je dovoljena izvedba skupščine gospodarske družbe

Izvedba skupščine gospodarske družbe se ne šteje za zbiranje ljudi, ki jih zajemajo omejitve in prepovedi iz odloka. Je pa treba upoštevati navodila in priporočila NIJZ za zamejitev širjenja novega koronavirusa.

Koliko ljudi se lahko zbere v kinematografih?

V kinodvoranah in gledališčih se sme zbrati do 500 obiskovalcev, a le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med njimi. Tako prireditev je treba tudi prijaviti na podlagi zakona o javnih zbiranjih, organizator pa mora predložiti še pozitivno mnenje NIJZ.

Ali lahko izvedemo vaje v našem vadbenem prostoru (javno mesto)?

Odlok ne posega v delovanje društev v njihovih prostorih. Če se vaje izvajajo v društvenih prostorih in je dostop omogočen samo članom društva, omejitev ni, še vedno pa je treba upoštevati splošna priporočila.

Ali je na tržnici dovoljeno organizirati prireditve in dogodke?

Omejitveni ukrepi dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov v sklopu delovanja tržnice, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ. Če pa gre za javno zbiranje (prireditev, shod), potem veljajo omejitve do 50 ljudi pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi.

V primeru organizirane javne prireditve je dovoljeno zbiranje do 500 obiskovalcev, a le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi, organizator pa mora prireditev prijaviti na policijski postaji oziroma podati vlogo za izdajo dovoljenja na upravni enoti ter prijavi oziroma vlogi predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Ali lahko nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji oddajajo piknik prostore?

Omejitveni ukrepi dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer pa število oseb ne sme presegati 50, organizator pa mora zagotoviti spoštovanje splošnih navodil in priporočil NIJZ.

Ali je dovoljeno organizirati sejem kot gospodarsko dejavnost?

Takšen sejem je dovoljeno organizirati v sklopu delovanja družbe, pri čemer število oseb ne sme presegati 50, organizator pa mora zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ.

V primeru organizirane javne prireditve je dovoljeno zbiranje do 500 obiskovalcev, a le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi, organizator pa mora prireditev prijaviti na policijski postaji oziroma podati vlogo za izdajo dovoljenja na upravni enoti ter prijavi oziroma vlogi predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.