V prihodnjem tednu izobraževanje še na daljavo, šolsko leto le z enim ocenjevalnim obdobjem

Ker je trenutna epidemiološka situacija slabša od pričakovane, bo v tednu od 30. novembra do 4. decembra izobraževanje na vseh ravneh potekalo še vedno na daljavo, vrtci pa bodo tudi v tem tednu zagotavljali le nujno varstvo otrok, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je danes podpisala tudi sklepe o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih in srednjih ter v glasbenih šolah v tekočem šolskem letu. Tako se vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih in glasbenih šolah izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021. Za učence 9. razreda v osnovni šoli pa traja do 15. junija 2021.

Ocenjevanje znanja se bo v osnovni šoli izvajalo v razredu, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Če se predmet, za katerega sta s predmetnikom določeni manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenke oziroma učenca oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, pa se znanje ocenjuje najmanj trikrat v šolskem letu.

Preberite tudi: Kacin: Vlada podaljšala trenutno veljavne ukrepe

Pri nauku o glasbi in solfeggiu v glasbeni šoli se znanje oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ne smejo biti vse ocene pridobljene na podlagi pisnih izdelkov. Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku plesa, komorne igre in orkestra pa vsaj dvakrat

Tudi v srednjih šolah se bo pouk organiziral le v enem ocenjevalnem obdobju. Srednje šole morajo pri tem uskladiti šolska pravila ocenjevanja znanja, kot so načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določeni z učnim načrtom oziroma katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja. Prav tako bodo določile potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju. Učitelji oziroma strokovni aktivi bodo načrte ocenjevanja znanja uskladili in dijake seznanili z roki za ocenjevanje znanja.

V današnji okrožnici je ministrstvo osnovne šole sicer obvestilo, da je vključitev vsaj dela učencev v šolske klopi, “če se bomo vsi potrudili izboljšati epidemiološko situacijo v Sloveniji”, verjetnejša od 7. decembra. “Dogovarjamo se, da se bodo v šole najprej vrnile učenke in učenci od 1. do vključno 3. razreda ter vsi otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojene in posebne programe. Istočasno se bodo odprli tudi domovi za učence s posebnimi potrebami. Druge učenke in učenci od 4. do 9. razreda se bodo še naprej izobraževali na daljavo. Izobraževanje na daljavo bo še naprej potekalo tudi v glasbenih šolah,” so zapisali na ministrstvu.

Kot je navedeno, v prostorih šole načrtujejo tudi izvajanje dopolnilnega pouka, drugih oblik individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči. V proces izobraževanja v šoli bi vključili tudi učenke in učence, ki imajo tehnične težave pri spremljanju pouka na daljavo, še poroča STA.

Ob tem je ministrstvo podalo tudi natančnejša navodila, na kaj vse je treba paziti, ko bo pouk enkrat znova stekel v šoli.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, STA

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila

prijavi se

prijavi se v svoj račun