V “Košarici mest” za promocijo Slovenije tudi Radlje ob Dravi

Občina Radlje ob Dravi

Eden izmed poglavitnih ciljev v okviru priprav na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 je bil tudi oblikovanje t.i. zasnove »košarice mest«, s končnim ciljem dolgoročne vsesplošne promocije Slovenije z gospodarskega, turističnega, znanstvenega vidika in drugih. V priročniku pa je predstavljena tudi Občina Radlje ob Dravi.

Košarico mest so pripravili v Projektni skupini za koordinacijo priprav in izvedbe predsedovanja Svetu Evropske unije, v sodelovanju z ministrstvi in drugimi deležniki ter lokalnimi skupnostmi. Lokalne skupnosti so se pozitivno odzvale povabilu in prepoznale, da lahko skupaj in v sodelovanju dosežejo več za Slovenijo.

Namen priročnika

Namen priročnika Košarica mest je, da bo dogodke, ki bodo v času predsedovanja potekali na podministrski ravni, mogoče izpeljati na različnih lokacijah po vsej Sloveniji. Destinacije, ki bodo zagotavljale spremljevalni program, katerega sestavni deli bodo naravna in kulturna dediščina oziroma znamenitosti, kulturni program, promocijski program in gospodarsko-znanstveni program so opredelili in vsebinsko oblikovali s pomočjo lokalnih skupnosti.

V priročniku je predstavljena naravna in kulturna dediščina ter znamenitosti Radelj ob Dravi:

Občina Radlje ob Dravi sodeluje s Pro Silvo Slovenija, ki se zavzema za sonaravno, trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi. Septembra lani so v Dvorcu Mahrenberg v Radljah ob Dravi odprli stalno dvojezično razstavo Gozdarstvo v sozvočju z naravo – Forestry in harmony with nature, ki Slovenijo in slovenske gozdarje postavlja v sam vrh gospodarjenja z gozdom. V septembru pa je bil prav tako postavljen temeljni kamen Centra za sonaravno gospodarjenje z gozdovi.

Oba dogodka sta se odvila v okviru Mednarodnega srečanja ob jubilejni konferenci ob 30 letnici ustanovitve Pro Silva Europe v Radljah ob Dravi, pod geslom: “Gozdovi prihodnosti, od znanosti k ljudem.”. Celotno srečanje je zaznamovalo povezovanje in sodelovanje med Pro Silvo, Pahernikovo ustanovo in lokalno skupnostjo ter tudi s Koroškim pokrajinskim muzejem, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za kulturo ter drugimi institucijami. Zapisali so še, da ima občina tudi svoj občinski gozd, kjer dosledno izvaja sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

V Občini Radlje ob Dravi ima sedež Pahernikova ustanova, ki gospodari s 552 hektarji gozdov, ki poraščajo severna pobočja Pohorja med Vuhredom in vrhom Velika Kopa. Posestvo obsega bogata rastišča mešanih gozdov jelke, smreke in bukve, gozdove pa odlikujejo “naravna obnova, malopovršinsko mozaična struktura sestojev, nadpovprečno visoka lesna zaloga, visoka kakovost sortimentov in odlična odprtost z gozdnimi prometnicami.” Gospodarjenje je ekonomsko uspešno, upravitelji imajo posluh za varstvo narave ter so odprti za obiskovalce.

“Občina Radlje ob Dravi lahko, kot spremljevalni program Rad’mam zeleno, pripravi srečanje z ogledi, ki bo gostom predstavilo dobro prakso, kako živeti z naravnimi danostmi in jih uporabljati za namen turizma ter pri tem varovati njihovo eksistenco za nadaljnje rodove. Srečanje bo zajemalo vse navedeno.” je zapisano v Košarici mest.

Priročnik, ki se bo do predsedovanja po potrebi še dopolnjeval, je pripravljen zlasti za pomoč vsem, ki bodo sodelovali pri organizaciji dogodkov v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije.

Priročnik Košarica mest si lahko pogledate TUKAJ.

VIR: GOV.SI in Košarica mest

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila