Search
Close this search box.

V Vuzenici akcija zbiranja kosovnih odpadkov

V akciji zbiranja kosovnih odpadkov lahko uporabniki oddajo izključno kosovne odpadke.

KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki, obvešča, da se bo zbiranje kosovnih odpadkov v občini Vuzenica izvajalo po razporedu:

8. april 2024, od 12. do 16.30 ure pri Huti, 9. april 2024 od 12. do 16.30 ure igrišče Sv. Vid, 10. april 2024 od 12. do 16.30 ure pri Prodnerju in 11. april 2024 od 12. do 16. ure pri ekološkem otoku na Dravčah.

V akciji odvoza kosovnih odpadkov lahko uporabniki oddajo izključno kosovne odpadke med katere NE SODIJO: mešani komunalni odpadki, odpadna embalaža, papir, tekstil, nevarni odpadki (barve, laki, razredčila, akumulatorji …), gradbeni odpadki (beton, opeka, ploščice, izolacija, okna s steklom), salonitna kritina, silirna folija, izrabljene gume …

V akciji zbiranja kosovnih odpadkov lahko uporabniki oddajo izključno kosovne odpadke.