Slovenjgraški zdravstveni dom bo dobil prizidek

V Slovenj Gradcu se pripravljajo na gradnjo prizidka k zdravstvenemu domu, za kar je že, kot je pojasnil župan Tilen Klugler, izdelana idejna zasnova. Trenutno so v fazi izdelave projektne dokumentacije. Vzporedno potekajo tudi priprave na energetsko sanacijo zdravstvenega doma z javno-zasebnim partnerstvom.
zdravstveni dom

V novem objektu, ki je predviden zaradi potreb po dodatnih prostorih in zaradi obstoječega nefunkcionalnega dovoza reševalnih vozil v garažo, bodo na dobrih 2.033 kvadratnih metrih Zdravstveno reševalni center Koroške, 24-urna dežurna lekarna, COVID ambulanta ter dodatni prostori za Zdravstveni dom Slovenj Gradec.

VIDEO: Izjava župana MO Slovenj Gradec Tilna Kluglerja

Investitorji projekta so Mestna občina Slovenj Gradec, Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Zdravstveno reševalni center Koroške in Koroške Lekarne. Za pridobitev sredstev občina čaka na razpis ministrstva za zdravje, kamor bi naložbo prijavila.

VIDEO: Izjava direktorice ZD Slovenj Gradec Marjete Vaupot

Kvadrature po posameznih dejavnostih v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec:

  • COVID ambulanta 112,09m2
  • ZRCK 381,85m2
  • lekarna 227,89m2
  • dodatni prostori za zdravstveni dom 1312,04m2

Kot je razvidno iz projektne dokumentacije je COVID ambulanta predvidena v pritličnem delu prizidka. Predvidena sta dva ločena vhoda za paciente (otroci in odrasli). Ob prostorih je predviden še prostor za medicinske sestre, dve ordinaciji in sanitarije za zaposlene. Prostori COVID ambulante bodo povezani tudi z ostalimi prostori v zdravstvenem domu. Ob prostorih COVID ambulante pa je predvidena še nadstrešnica za dva avtomobila (za jemanje brisov), parkirišče in zadostne manipulativne površine.

Obstoječi prostori ZRCK se nahajajo v kletnih prostorih zdravstvenega doma. Novi pa bodo urejeni v kletnih, pritličnih prostorih in v prostorih 1. nadstropja. Dovoz za reševalna vozila bo obstoječ, iz intervencijske ceste. Ob manipulativnih površinah so predvidena parkirišča za reševalna vozila, pokrita z nadstrešnico in obračališče.

FOTO: MO Slovenj Gradec

V predvidenem prizidku je v pritlični etaži (na nivoju terena) predvidena garaža za 3 reševalna vozila. S tem bo omogočen lažji dovoz in izvoz vozil. V delu kleti je predvidena ureditev garderobe za 30 oseb, umivalnice s sanitarijami, skladišče za potrošni material in ločene shrambe za nečiste obleke ter odpadke. V nadstropni etaži prizidka so predvideni naslednji prostori: skupni prostor s čajno kuhinjo in predavalnico, 6 sob za počitek, pisarna, sanitarije za reševalce. Vsi prostori bodo dostopni in povezani preko stopnišča, ki je predvideno na SZ strani. Prostori bodo dostopni tudi iz glavnega hodnika Zdravstvenega doma.

Dejavnost lekarne je predvidena kot dopolnitev k obstoječi zdravstveni dejavnosti, saj sta dve obstoječi lekarni v Slovenj Gradcu za paciente zelo oddaljeni. Prizidek lekarne bo grajen v dveh etažah. V pritličju so predvideni naslednji prostori: oficina (prostor za paciente s 4-5 izdajnimi mesti), robotizirano skladišče (povezano z oficino), prostor za sprejem zdravil, materiala (skladišče zdravil), pomivalnica, garderobe in sanitarije za zaposlene, prostor za svetovanje.

V 1. nadstropju bodo prostor za pripravo zdravil z nizko oceno tveganja, prostor za pripravo zdravil z visoko oceno tveganja, prostor za dežurnega farmacevta, pisarna za vodjo lekarne, pisarna za farmacevta svetovalca, prostor za čistila, sanitarije in čajna kuhinja.

V 1. nadstropju, 2. nadstropju in 3. nadstropju so predvideni dodatni potrebni prostori za Zdravstveni dom Slovenj Gradec, in sicer ordinacije za družinsko medicino, specialistične ordinacije, referenčne ordinacije. Urejeni bodo tudi pomožni prostori: sanitarije za paciente, sanitarije za zaposlene, prostor za čistila, prostor za odpadke. V kletnem delu so predvidene garderobe, umivalnice in sanitarije za zaposlene, kotlovnica, tehnični prostor, prostor za čistilke in shrambe.

Kot pa je že pred dnevi na novinarski konferenci dejal župan, da vzporedno potekajo tudi priprave na drugi projekt, na energetsko sanacijo zdravstvenega doma z javno-zasebnim partnerstvom. “Tudi pri energetski sanaciji potekajo vse priprave, da bomo čim prej šli v izbor javno-zasebnega partnerja, ki bo šel v energetsko sanacijo, vzporedno pa gremo v razpis 49 odstotkov sofinanciranja obnove,” je pojasnil Klugler.

Preberite tudi: Slovenjgraška občina vstopila v naložbeno zelo aktivno leto

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.