V načrtih za vetrne elektrarne Dem najdlje s postopki za Ojstrico. Vetrnice bi se tam lahko zavrtele v letu 2025

Dravske elektrarne Maribor (Dem) izvajajo tri projekte za postavitev vetrnih elektrarn, in sicer za Ojstrico, Rogatec in Paški Kozjak. Najdlje so postopki za Ojstrico nad Dravogradom, za katero Dem pričakuje, da bo v prvi polovici 2022 javna razgrnitev dokumentacije postopka umeščanja v prostor. Vetrnice bi se tam lahko zavrtele v letu 2025.

Za vse tri vetrne elektrarne, to so vetrna elektrarna Ojstrica, vetrna elektrarna Rogatec in vetrna elektrarna Paški Kozjak, je v teku pridobivanje strokovnih podlag v okviru okoljskega poročila, saj je za vse tri projekte potrebna celovita presoja vplivov na okolje.

Vzporedno teče izdelava idejnih zasnov in postopek državnega prostorskega načrtovanja. “Za vetrno elektrarno Ojstrica pričakujemo, da bo v prvi polovici leta 2022 javna razgrnitev dokumentacije postopka umeščanja v prostor. Še v letošnjem letu predvidevamo pridobiti mnenje o ustreznosti okoljskega poročila,” so za STA pojasnili v Dem.

Projekta vetrnih elektrarn Rogatec in Paški Kozjak tečeta z eno- do dvoletnim zamikom glede na postopke za vetrno elektrarno Ojstrica. Če bodo postopki tekli tekoče, je realno mogoče pričakovati, da bi se prve vetrnice na Ojstrici zavrtele v letu 2025, so še napovedali v Dem.

Postopki prostorskega umeščanja vetrnic na Ojstrici na Košenjaku v občini Dravograd sicer tečejo že nekaj let, močno nasprotovanje tem načrtom na območju v bližini meje z Avstrijo pa je že večkrat izrazilo del občanov.

Predvidena je umestitev treh vetrnic z nazivno močjo do 3,5 megavatov in spremljajoče infrastrukture na območju, velikem približno 17 hektarjev, ki se razteza na slemenu med Morijevim vrhom in vrhom Košenjaka. Dem naložbo ocenjuje na 13 milijonov evrov, po njihovi oceni pa bo vetrna elektrarna predvidoma proizvedla okoli 28.000 megavatnih ur električne energije na leto.

V Dem so investicijsko vrednost za vse tri omenjene projekte – Ojstrico, Rogatec in Paški Kozjak – v začetku leta 2021 v grobem ocenili na 60 milijonov evrov.

Dogodki