Skrbniki mladoletnih otrok za ustavno presojo obveznega nošenja mask v šolah

Skupina skrbnikov mladoletnih otrok je v ponedeljek vložila pobudo za presojo ustavnosti odloka, ki določa obvezno uporabo zaščitne maske na javnih krajih oz. prostorih in je med drugim obvezna za učence od 6. razreda osnovne šole do 4. letnika srednje šole, je v imenu pobudnikov sporočila njihova predstavnica Esmeralda Canjuga.

Po mnenju pobudnikov določbe odloka grobo posegajo v njihove pravice in nasprotujejo ustavnim določbam, ki se nanašajo na pravno državo, enakost pred zakonom, na prepoved mučenja, enako varstvo pravic, osebno dostojanstvo, nedotakljivost telesne in duševne integritete, na svobodo izražanja in pravice otrok. Obenem po njihovi oceni predstavljajo grobo kršitev določb evropske konvencije o človekovih pravicah in konvencije o otrokovih pravicah.

Pobudniki menijo, da je zapoved nošenja mask arbitraren ukrep, ki ne temelji na kakršnih koli strokovnih podlagah, zato ni mogoče preveriti ne potrebnosti oziroma nujnosti ukrepa ne njegove primernosti in učinkovitosti za doseganje zasledovanih ciljev.

To velja še posebej zato, ker se otroci v šoli pretežno nahajajo v t. i. družabnih mehurčkih, to je v zaključenem krogu ljudi in se družijo le v zaprtih skupinah, kar je še do nedavnega zadostovalo za izjemo od obveznega nošenja mask.

Sama obveznost nošenja mask v šolah sicer po njihovem mnenju nima prav nobenega dokazanega učinka na širjenje oziroma obvladovanje epidemije covida-19. Na drugi strani pa ima po navedbah pobudnikov ustavne presoje dolgotrajno vsakodnevno nošenje maske številne negativne posledice, ki se odražajo na telesnem in duševnem zdravju, pomenijo pa tudi resno oviro pri socialnih stikih.

Dogodki