Škofovska konferenca s priporočili za novo katehetsko leto

S septembrom se poleg novega šolskega leta začenja tudi novo katehetsko leto. Za lažjo organizacijo verouka je Slovenska škofovska konferenca (SŠK) objavila nekaj priporočil. Med drugim naj osebe, starejše od 12 let, v prostoru nosijo maske, med posameznimi skupinami pa naj bo 20 minut odmora za zračenje prostora, so zapisali.
cerkev brezno

Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije covida-19 določajo, da se župnijska kateheza oz. verouk začne izvajati vzporedno z osnovno šolo. Pri tem bodo veljala enaka zdravstvena navodila kot v šolah.

Kateheze naj se udeležujejo samo zdravi kateheti in katehiziranci. Starši in katehetski sodelavci naj bodo seznanjeni z znaki bolezni covid-19 in pravilnim ukrepanjem ob njihovem pojavu. Katehet mora za vsako srečanje voditi tudi seznam prisotnih, za kar sicer zadošča že vpis prisotnosti v katehetov dnevnik.

Ob vstopu v objekt naj se razkuži roke. Kateheti, starši in otroci, starejši od 12 let, morajo v prostoru nositi maske.

Škofje obenem svetujejo, da naj bodo, kjer je to mogoče, v isti skupini samo otroci, ki obiskujejo isto šolo. S tem želijo namreč zmanjšati možnost prenosa okužbe med otroci in njihovimi družinami iz različnih šol.

V primeru, da je v veroučni skupini več kot 25 oseb in ni mogoče zagotoviti ustrezne varnostne razdalje, naj se skupine razdeli na dve ali več manjših skupin. Kjer je mogoče naj verouk poteka v večjih prostorih kot so cerkev in župnijske dvorane ali kar na prostem.

Obenem naj bodo urniki pripravljeni tako, da bo med posameznimi skupinami, ki uporabljajo isti prostor vsaj 20 minut odmora, da se lahko prostor ustrezno prezrači. Če je katehetskih učilnic več, naj odmori ne bodo istočasni, da se prepreči srečevanje med skupinami. Prostore naj se sicer prezrači tudi vsak dan pred začetkom in po koncu kateheze.

V prostore naj se vstopa in zapušča posamezno, pri tem pa naj se ohranja ustrezno varnostno razdaljo 1,5 do 2 metra.

Katehet naj si pred delitvijo tiskanega učnega gradiva umije in razkuži roke, vrnjene pisne izdelka pa naj pred popravljanjem vsaj 24 ur hrani na enem mestu, svetujejo škofje. Katehiziranci naj si ne izmenjujejo katehetskih potrebščin in pripomočkov. Katehet naj sicer predhodno starše obvesti, kaj naj katehiziranci prinesejo s seboj.

Srečanja s starši naj potekajo preko telefona ali spleta oz. ob upoštevanju higienskih ukrepov.

Organiziranje vsakršnih dogodkov oz. njihova udeležba naj se prestavi na poznejši čas. Dopustni so le dogodki, ki se jih udeležijo katehiziranci iz iste katehetske skupine, brez zunanjih udeležencev. V primeru, da gre za dogodek z več kot 50 udeleženci je treba pridobiti pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje in dogodek prijaviti na policijsko postajo, so še zapisal na SŠK.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.