Search
Close this search box.

Občina Radlje ob Dravi zvišala znesek enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka

Občinski svet Radlje ob Dravi je na 3. redni seji sprejel sklep o prispevku za novorojence za leto 2023.
Fotografija je simbolična

Upravičenci prejmejo ob rojstvu otroka enkratni denarni prispevek v višini 250 eur neto na transakcijski račun novorojenčka, ki ga Občina Radlje od Dravi odpre pri banki, oziroma vrednosti bon v enaki višini, ki ga lahko vnovči v trgovini.

Pravica prispevka velja na novorojence, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Radlje ob Dravi.

Upravičenci (starši ali skrbnik ali rejnik) uveljavljajo pravico do prispevka s pisno vlogo, ki jo dvignejo na Občini Radlje ob Dravi oziroma je na razpolago na spletni strani Občine Radlje ob Dravi ter izpolnjeno pošljejo ali dostavijo na Občino Radlje ob Dravi, najkasneje v šestih mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratnega prispevka ni več mogoče uveljavljati in se vloga s sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.

V primeru, da starša živita ločeno, ima pravico do prispevkov tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma drugi od staršev na podlagi pisnega sporazuma.

Vir: Občina Radlje od Dravi

Občinski svet Radlje ob Dravi je na 3. redni seji sprejel sklep o prispevku za novorojence za leto 2023.