SDS ostaja stranka z najvišjimi prihodki 

Na Ajpesu so objavili letna poročila parlamentarnih strank za lani. Kot je razvidno, ima SDS, tako kot leto pred tem, med parlamentarnimi strankami najvišje prihodke in odhodke. Ob koncu leta je bila brez sredstev stranka Konkretno, nastala z združitvijo SMC in GAS, sredstva katerih je na svoj račun prenesla šele v začetku letošnjega leta.

STA objavlja tabelarični prikaz finančnih podatkov parlamentarnih strank.

Podatki o prihodkih in odhodkih političnih strank v letu 2021 ter višini sredstev, ki so jih imele stranke na računu konec lanskega leta.

      prihodki    odhodki   sredstva
-------------------------------------------------
SDS    1.903.211   1.608.846  2.657.187
LMŠ     441.514    505.968    64.496
SD      868.258    845.225   308.531
Levica    385.076    409.617    99.273
NSi     771.420    344.325  1.003.378
Konkretno**    0     5.442      0
SAB     267.922    211.835   226.600
DeSUS    324.468    373.095   451.783
SNS     193.992    176.867    57.261

Razčlenjeni podatki o prihodkih političnih strank: sredstev iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, članarin in donacij fizičnih oseb.

      proračun*  občine članarine donacije   skupaj
----------------------------------------------------------------
SDS     919.822  559.252  124.831  279.145 1.903.211
LMŠ     332.203  84.691   14.962   5.335  441.514
SD      291.926  359.641  121.937  71.124  868.258
Levica    240.192  85.255   39.797   2.160  385.076
NSi     224.240  223.253  141.779  162.693  771.420
Konkretno**    0     0     0     0     0
SAB     218.707  22.760   6.259  20.194  267.922
DeSUS    148.442  159.930   13.863   1.407  324.468
SNS     167.862  24.452   1.557     0  193.992

* Del sredstev iz državnega proračuna stranke prejmejo na podlagi izida zadnjih parlamentarnih volitev, del pa iz proračuna DZ za strokovno pomoč poslanskim skupinam.

** Stranka Konkretno, ki je nastala z združitvijo SMC in GAS je odprla poslovni račun 17. januarja 2022 in na ta dan prenesla sredstva iz poslovnega računa stranke SMC ter kasneje še sredstva iz poslovnega računa stranke GAS. Ti podatki bodo prikazani v letnem poročilu 2022. Stranka Konkretno je bila vpisana v poslovni register Ajpesa 29. decembra 2021, zato v letnem poročilu ni nobenih prihodkov, so pa nastali stroški iz naslova zaposlitve za dva zaposlena za dva delovna dneva, so za STA pojasnili v stranki. SMC pa je imela na dan 28. decembra konec lanskega leta 591.220 evrov sredstev, je razvidno iz zaključnega poročila, objavljenega na Ajpesu.

Vir: Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) oziroma letna poročila strank, objavljena na Ajpesu.