Prednik: država naj z zagotovitvijo stanovanj pomaga trenutno najbolj obremenjenemu kadru v Sloveniji

Poslanska pobuda Janija prednika v zvezi z zagotavljanjem bivanjskih enot države zdravstvenim delavcem in tistim, ki v nastali situaciji zaradi koronavirusa opravljajo nujna dela za omejevanje virusa in odpravo njegovih posledic.

V času, ko se država spopada z epidemijo koronavirusa, je koroški poslanec Jani Prednik v pomoč zdravstvenemu in drugemu osebju, ki v teh razmerah ne more biti doma, na Vlado RS poslal dve pobudi, s katerima želi, da država pomaga trenutno najbolj obremenjenim delavcem, prostovoljcem in vsem, ki v teh kritičnih razmerah opravljajo nujna dela in žrtvujejo svoja življenja za druge.

Prednik tokrat predlaga in od vlade pričakuje, da v čim krajšem času pripravi seznam razpoložljivih stanovanjskih kapacitet države, primernih za začasno bivanje zdravstvenih delavcev in drugega osebja, ki opravljajo nujna dela v času krize, na način, da se tem – v kolikor seveda želijo – omogoči začasno nastanitev v bližini njihovih služb.

Hkrati pa poziva Ministrstvo za javno upravo in vse uporabnike državnih stanovanj, tudi poslanskih, da se začasno odpovedo bivanju v teh stanovanjih in uporabo omogočijo tistim, ki jih zaradi nastale situacije nujno potrebujejo.

Kot navaja v poslanski pobudi Prednik, sta se Slovenija in celotno mednarodno okolje zaradi hitrega širjenja koronavirusa znašla v izjemno zahtevnih razmerah. “Dnevi in tedni pred nami so tako polni izzivov na vseh področjih naših življenj, ko moramo brez izjem in vsak po svoji najboljši moči narediti vse potrebno, da širjenje virusa omejimo. Nekateri poklici in področja dela imajo pri tem še posebej pomembno, ključno vlogo. Med temi so tudi delavci v zdravstvu, ki so zavoljo razmer te dni sila izjemno obremenjeni, žal je mnogo njih na robu svojih moči,” je svojo odločitev obrazložil Korošec, ki je pripravljen tudi svoje poslansko stanovanje odstopiti nekomu, ki ga zdaj, v teh razmerah nujno potrebuje.

Prednik v pobudi tudi pojasnjuje, da sta izčrpanost in utrujenost za mnoge zaposlene v zdravstvu še toliko večja zaradi vsakodnevne, tudi večurne vožnje na delovna mesta. “Ta je zaradi zastoja javnega prometa še toliko večji logistični in finančni zalogaj, da o dodatnih naporih iskanja parkirišč in naporne vožnje niti ne govorim.”

“Poleg vsega naštetega, pa je med zdravstvenimi delavci zaradi pomanjkanja ustrezne zaščitne opreme zaznati tudi veliko strahu pred okužbo, ne samo zaradi njih samih in njihovih družinskih članov, temveč pacientov, ko je med njimi mnogo takšnih, za katere bi lahko bila okužba z virusom usodna.”

“Prepričan sem, da bi bilo smotrno, da Vlada RS, poleg vseh že sprejetih ali načrtovanih ukrepov za večjo zaščito zdravstvenih delavcev in drugih poklicev, ključnih za spopadanje s to krizo, tem delavcem v čim večji meri olajša prihod na delo. Namreč v največji, univerzitetni zdravstveni središči, v Ljubljano in Maribor, se na delo vsakodnevno iz vse Slovenije vozi veliko zdravstvenih delavcev,” je še zapisal Prednik.

“Eden izmed ukrepov, ki bi po mojem mnenju lahko bil hitro uresničljiv, je tudi ta, da se zdravstvenim delavcem omogoči začasna nastanitev v bivanjskih enotah države, tako v Ljubljani in Mariboru, pa tudi v ostalih regijskih središčih, ki imajo zavoljo obremenjenosti zdravstvenih ustanov (bolnišnic, zdravstvenih domov in domov za starejše) še toliko večjo potrebo po zadostnem številu zdravstvenega osebja,” je sklenil koroški poslanec, ki upa, da bo vlada njegovo pobudo sprejela in tako tudi na takšen način pomagala trenutno najbolj obremenjenemu kadru v Sloveniji.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila