Podgoršek napovedal nagrajevanje kmetov za shranjevanje ogljika v tleh

Kmetijski minister Jože Podgoršek je na berlinski ministrski konferenci v okviru Globalnega foruma za hrano in kmetijstvo danes napovedal vzpostavljanje novega poslovnega modela, in sicer ogljičnega kmetovanja. Kmetje in gozdarji bodo dodatno nagrajeni za shranjevanje ogljika v tleh, je dejal.

Po oceni Podgorška smo tla kot neobnovljivi naravni vir v preteklosti velikokrat dojemali kot nekaj stalnega, nespremenljivega in samo po sebi umevnega, a moramo to spremeniti. So ključna za doseganje zavez iz Evropskega zelenega dogovora, predvsem pri spopadanju s podnebnimi spremembami in izgubo biotske raznovrstnosti. Pomembno vlogo imajo pri prehodu na trajnostne prehranske sisteme, saj so največje skladišče ogljika in vsebujejo kar četrtino vse biotske raznovrstnosti,” so njegove besede povzeli na kmetijskem ministrstvu.

Slovenija pozdravlja pobudo Evropske komisije za novo strategijo EU za tla. Ob tem pa, kot je poudaril Podgoršek, tudi država sama vlaga veliko truda v pridobitev kakovostnih in primerljivih podatkov o stanju kmetijskih tal, s čimer bodo mogoči analiza podatkov, spremljanje trenda stanja tal na nacionalni ravni, preverjanje učinkovitosti ukrepov skupne kmetijske politike ter priprava novih predlogov za izboljšanje trajnostnega upravljanja s tlemi. Vzpostavljen bo tudi digitaliziran sistem za spremljanje rodovitnosti tal.

“Nov poslovni model, ki ga bomo zasledovali, je vzpostavitev ogljičnega kmetovanja, ki temelji na dejanskem obsegu odvzema ogljika, in možnosti, da se te odvzeme valorizira na trgih. Kmetje in gozdarji bodo tako dodatno nagrajeni za shranjevanje ogljika v tleh,je še dejal Podgoršek.

Avdio-vizualna ministrska konferenca sicer vsako leto januarja tradicionalno poteka v sklopu Mednarodnega Zelenega tedna v Berlinu. Tema letošnje konference, na kateri sodelujejo ministri in visoki predstavniki najpomembnejših mednarodnih organizacij iz vsega sveta, je trajnostna raba zemljišč s poudarkom na varnosti preskrbe s hrano.

Pomembno je podpirati tehnologije za dvig vsebnosti organske snovi v tleh, izboljšanje rodovitnosti tal, optimizacijo gnojenja in tehnik obdelave tal za zadrževanja vode v tleh ob sušnih obdobjih in za preprečevanje erozije. Za uvedbo teh mehanizmov v prakso je ključen prenos znanja tako na kmetijska kot na nekmetijska področja, so še zapisali na kmetijskem ministrstvu.